neděle 30. listopadu 2008

Bibliografie (D)

Herr Bouda mit seinem Zirkus bummelt durch die Welt /Knížka o tom, jak pan Bouda s cirkusem se světem loudá (Kinderbuch) – Profil Ostrau, 1969
Wer ist wer wahr Herr Gabriel?/Kdo, co je pan Gabriel? (Prosa) – Edition Hinterm Schloss und Riegel/Edice Petlice Prag (Samisdat), 1979; „68 Publishers“ Toronto, 1978; Ullstein Verlag Berlin, 1979 (deutsch)
Rekonstruktion/Rekonstrukce (Prosa) – Edition Expedition/Edice Expedice Prag (Samisdat), 1987; Torst Prag, 2002; Ullstein Verlag Berlin, 1985 (deutsch)
Gespräch in einer Schachtel/Rozprava v krabici (Prosa - Dialog) – Obrys/Kontur-PmD, München, 1985
Kunstkitterei/Kytovna umění (Roman) – Obrys/Kontur-PmD München, 1988; Západočeské nakladatelství Pilsen, 1991; Paul Zsolnay Verlag Wien, 1997 (deutsch)
Ein Tag, wenn die Schwalben hinunter flogen/Den, kdy slétly vlaštovky (Prosa) – Evropský kulturní klub Prag, 1990 (in Tři prózy z trezoru + E.Kantůrková + K Pecka); Mladá fronta Prag (2006)
Hansens Arbeit/Jeníkova práce (Prosa) – Hynek Prag, 1996
Mit dem Zauberer in die Welt/S kouzelníkem do světa (Kinderbuch) – Albatros Prag, 1997
Umzäunung/Ohrada (Prosa) – Mladá fronta Prag, 1997
Sieben Kapitel aus dem Leben von Václav Netušil oder Mit dem Fahrrad durch die Welt/Sedm kapitol ze života Václava Netušila aneb S kolem kolem světa (Roman) – Hynek Prag, 2000
Ein Kilo Äpfel für den König/Kilo jablek pro krále (Kinderbuch) – Mladá fronta Prag, 2003
Egonek auf der Flucht und M-mirek in der Falle/ Egonek na útěku a M-mirek v pasti (2 Prosastücke) – Host Brünn, 2004
Bibiana pfeift auf ihren Fingern / Bibiana píská na prsty (Kinderbuch) - Meander, Praha, 2009
Kaninchen Fiala / Králík Fiala (Kinderbuch) - Edice České televize, Praha, 2011
Nur eine Schliere im Himmel/ Jen šmouha po nebi (Prosa) - TORST, Prag 2013


Übersetzungen

Dominik Tatarka: Allein gegen die Nacht/Sám proti noci (aus Slowakisch mit Jarmila Binar) – Edice Arkýř München, 1984; Evropský kulturní klub Prag, 1990
Horst Bienek: Die Zelle/Kobka (aus Deutsch) – Západočeské nakladatelství Pilsen, 1991
Janosch: Der Mäusesheriff/O myšáku šerifovi (aus Deutsch mit Jarmila Binar) – Hynek Prag, 1994
Janosch: Hannes, du bist ein Indianer/Honzo, ty jsi Indián (aus Deutsch mit Jarmila Binar) – Hynek Prag, 1995
Barbara König: Die Personenperson/Osobosoba (aus Deutsch) – Havran Prag, 2002
Jiří Ort: Leoš Janáček – Der späte Wilde/Pozdní divoch (aus Deutsch) – Mladá fronta Prag, 2005
Viktor Farkas: Lügen in Krieg und Frieden/Lži za války a v míru (aus Deutsch) – Mladá fronta Prag, 2006

Ivan Binar

Geboren am 25. Juni 1942 in Boskovice, Mähren;
1959 – Abitur in Troppau;
1963 – Pedagogische Fakultät in Ostrau (Mag.), Fäche: Tschechisch, Geschichte, Bildende Kunst;
1963 – 1965 – Militärdienst;
1965 – 1968 – Lehrer;
1968 – 1971 Redakteur der Jugendzeitschrift „Tramp“ in Ostrau, deren Erscheinen Abfang 1971 von Amts wegen eingestellt wurde;
1972 – verurteilt wegen seines Protestes gegen die sowietische Invasion zu einem Jahr Haft;
Berufsverbot;
Januar 1977 – Unterschrift der Charta 77;
Mai 1977 – ausgewiesen nach Österreich;
1978 – 1980 – Porzellanrestaurator in Wien;
1980 – 1983 – Dolmetscher im Flüchtlingslager Traiskirchen (Niederösterreich);
5. Oktober 1982 – Österreichische Staatsbürgerschaft;
Von 1.August 1983 bis 1. Juli 1994 – Redakteur im Radio Free Europe in München, dann bis Ende des Jahres 2003 in Prag;
November 2002 bis November 2004 – Vorsitzender der Schriftstellergemeinde in Prag ;
freischaffender Schriftsteller und Übersetzer in Prag.

Bibliografie (CZ)

Knížka o tom, jak pan Bouda s cirkusem se světem loudá (pro děti) – Profil Ostrava, 1969
Kdo, co je pan Gabriel? (próza) – Edice Petlice Praha (samizdat), 1974 „68 Publishers“ Toronto, 1978; Ullstein Verlag Berlín, 1979 (německy)
Rekonstrukce (próza) – Edice Expedice Praha (samizdat), 1978; Torst Praha, 2002; Ullstein Verlag Berlín, 1985 (německy)
Rozprava v krabici (próza – dialog) – Obrys/Kontur-PmD, Mnichov, 1985
Kytovna umění (román) – Obrys/Kontur-PmD Mnichov, 1988; Západočeské nakladatelství Plzeň, 1991; Paul Zsolnay Verlag Vídeň, 1997 (německy)
Den, kdy slétly vlaštovky (próza) – Evropský kulturní klub Praha, 1990 (in Tři prózy z trezoru + E. Kantůrková + K. Pecka), Mladá fronta Praha, 2006 (samostatně)
Jeníkova práce (próza) – Hynek Praha, 1996
S kouzelníkem do světa (pro děti) – Albatros Praha, 1997
Ohrada (próza) – Mladá fronta Praha, 1997
Sedm kapitol ze života Václava Netušila aneb S kolem kolem světa (román) – Hynek Praha, 2000
Kilo jablek pro krále (pro děti) – Mladá fronta Praha, 2003
Egonek na útěku a M-mirek v pasti (dvě novely) - Host, Brno 2004
Bibiana píská na prsty (pro děti) - Meander, Praha, 2009
Králík Fiala (pro děti) - Edice České televize, Praha, 2011
Jen šmouha na nebi (próza) - TORST, Praha 2013

pátek 21. listopadu 2008

CV

Ivan Binar

Narozen 25.června 1942 v Boskovicích na Moravě;
1959 maturita na Jedenáctileté střední škole v Opavě;
1963 promoce na Pedagogickém institutu v Ostravě, obor: čeština, dějepis, výtvarná výchova;
1963 – 1965 základní vojenská služba;
1965 – 1968 školské služby;
1968 – 1971 redaktor časopisu Tramp v Ostravě;
25.února 1971 zatčen a vzat do vyšetřovací vazby, obviněn podle § 100 trestního zákona pobuřování, v červenci 1971 po uzavření vyšetřovacího spisu z vazby propuštěn;
1.února 1972 odsouzen k 12 měsícům nepodmíněně („pobuřování“ se dopustil tím, že vystupoval v muzikálu Syn pluku a publikoval literární útvary zaměřené proti sovětské okupaci Československa);
od srpna 1972 do února 1973 vězněn v Plzni na Borech;
do roku 1974 závozník u stavební firmy Bytostav v Ostravě;
1974 – 1977 strojník v chemické úpravně vody Elektrárny Vítězný únor v Ostravě;
leden 1977 podpis Charty 77;
květen 1977 vyhoštěn z Československa do Rakouska;
1978 – 1980 restaurátor porcelánu ve Vídni;
30. října 1979 zbaven čs. státního občanství;
1980 – 1983 tlumočník v uprchlickém táboře Traiskirchen (Dolní Rakousko);
5.října 1982 uděleno rakouské státní občanství;
od 1.srpna zaměstnán u Radia Svobodná Evropa v Mnichově, od 1.července 1994 do 31.prosince 2002 v Praze (do zrušení českého vysílání RSE);
9.listopadu 2002 zvolen předsedou Obce spisovatelů;
2004 – svobodné povolání