pondělí 9. listopadu 2009

Alík: Bibiana píská na prsty + soutěž


9. listopadu 2009  7:45

Patříte k těm, kteří vědí, že pohádkové příběhy nemusí být jen pro prťata? Tak zkuste otevřít knížku Ivana Binara Bibiana píská na prsty. Je přesně z těch, které okouzlí malé i velké. A co teprv, když můžete ochutnat knížku všemi smysly! Přesně to se přihodilo účastníkům křtu knihy.

Podrobnosti a soutěž zde: http://alik.idnes.cz/bibiana-piska-na-prsty-soutez-d25-/alik-alikoviny.asp?c=A091108_214541_alik-alikoviny_mrk#utm_source=idnes.cz&utm_medium=referral&utm_campaign=SPH-idnes

pondělí 21. září 2009

Ze křtu Bibiana píská na prstyŠvandovo divadlo, 3.9.2009, 17:30

Vrať nám, ptáku, hastrmana


Edvard Schiffauer, Ivan Binar
Ne tak docela krátká operka pro děti


Dosud dvě uvedení má za sebou dětská opera s názvem Vrať nám, ptáku, hastrmana. Oba její autoři - skladatel Edvard Schiffauer a libretista Ivan Binar - ji napsali už v roce 1972, za husákovské normalizace, kdy si ve věznici v Plzni na Borech odpykávali nepodmíněný trest, k němuž byli odsouzeni za své působení v ostravském souboru Waterloo.

Komponovat ve vězení bylo tehdy pochopitelně možné jen bez klavíru, po paměti, oba tvůrci navíc byli vězněni odděleně. Plných třicet šest let pak partitura čekala na příležitost, kdy "Hastrman" na jevišti promluví a hlavně zazpívá. Stalo se tak 17. prosince 2008 v divadle Minor, za přítomnosti obou autorů. V titulní roli opery účinkuje s dětmi DRDS jako host barytonista Petr Matuszek, třináctičlenný orchestr Archioni plus řídí dirigent Michal Macourek, který spolu s Barborou Dvořákovou titul Vrať nám, ptáku, hastrmana hudebně nastudoval. Dodejme, že výprava je dílem Barbory Veselé a režisérkou představení je Zdena Fleglová.

FOTOGALERIE
Schiffauer, Binar: Vrať nám, ptáku, hastrmana
Fotogalerie obsahuje: 25 obrázků

Vrať nám, ptáku, hastrmana
Ivan Binar - Edvard Schiffauer

Ne tak docela krátká operka pro děti
Dismanův dětský rozhlasový soubor / Petr Matuszek orchestr Archioni Plus / Michal Macourek
kód výrobku: CD: CR0440-2 - 8590236044029

Dejte aspoň procento

I spisovatel je hoden své mzdy

Údivem kroutím hlavou nad článkem Jana Jandourka (Literátům nedávejte nic, Respekt č. 3/2004), div si ji nevykroutím. Ač jsem s ním zajedno v mnoha jednotlivostech (Spisovatelé byli před státem a budou i po něm; nechte si ohlodané kosti), nesouhlasím s celkovým vyzněním jeho psaní. Historické paralely, které uvádí, jsou ošidným literátským fíglem: jednou obdobou lze podepřít chatrné pro, jinou zase vachrlaté proti. Ale o ně tu nejde, jde o poselství autorova textu, jde tu o prápor vyvěšený vpředu s nápisem: Literátům nedávejte nic.

Každý chce být čten

Možná patří Jan Jandourek ke šťastlivcům, kterým žádný fond nemusel přispět na vydání knížky. Ale vydělal psaním beletrie aspoň na inkoust? Dostal za svá díla (nemyslím teď sloupky v novinách) zaplaceno? Dělá to aspoň pětník za hodinu úmorné spisovatelské dřiny? Nebo svůj duchovní majetek velkoryse a nezištně daroval národu; aby měl vydavatel co vydávat, redaktor redigovat, tiskař tisknout, vazač vázat, knihkupec prodávat a čtenář číst? Mně už párkrát dali za knížku jako honorář hromadu výtisků, ani jsem je naráz neunesl, abych měl co rozdávat a nebo prodávat, kdybych to jen dokázal.
Tereza Brdečková volá o pomoc a já se k ní přidávám: spojme se k zachraňování kulturního prostředí v naší zemi, abychom nemuseli strádat na duchu, aby česká kultura nerozbředla v globální kaši pokleslého obveselování. Tady nejde o to, že by „nepraktickou a malou“ češtinu nahradil „praktičtější a velký“ jazyk, tady hrozí, že dobrá literatura psaná třeba hotentotsky bude vytlačena zábavou pro Nováky z veřejného života. Vždyť ve sdělovacích prostředcích už k tomu došlo. Spisovatelé jako Jandourek, Brdečková nebo Binar budou si hrdě psát své texty – já pro Jandourka, Jandourek pro Brdečkovou, Brdečková pro mne… Zároveň to vrzneme na www stránky a utopíme v nekonečném universu mezinárodní sítě; v naději, že to nějaký zbloudilý tulák po hvězdách náhodou objeví. Protože každý autor chce být čten, jinak je psaní rovno masturbaci.

Honba za ukopnutým kramflekem

V jednom má ale Jan Jandourek pravdu, literatura nezahyne – pokud budou spisovatelé a čtenáři. Vznikala i ve vězení, i za komunistů vycházely svobodné texty v samizdatu a v exilových nakladatelstvích. Někdy se je podařilo propašovat i do oficiálních struktur. Literatura byla – pateticky řečeno – municí v boji za svobodu, střízlivě – důstojným přežíváním v nepříznivé době, ve zločinné totalitě – řekl by Petr Cibulka. Dobrý byl i sotva čitelný třicátý průklep, i nejlacinější papír, i vypadávající listy, jen když se knížka dostala ke čtenáři.
Ale to bylo přece provizorium, špatné časy, dnes žijeme ve vyspělé svobodné zemi se všemi atributy demokratického státu. Kniha už není výbušninou a kromě sdělení přináší také estetický zážitek, krásu papíru, písma a výtvarného pojetí. Sama o sobě by měla být přitažlivým, působivým artefaktem, sběratelským objektem.
Neodpustím si také jednu paralelu: troufám si říct, že ani hokej nezahyne, když mu stát nebude příznivě nakloněn. Kluci na rybníku si jej nenechají vzít: třeba jen s ohnutými klacky budou honit kramflek po ledě s vervou a zanícením, s nasazením větším, než jakého jsou schopni profesionálové americké NHL. Připadá mi, že i my se honíme po kačáku za ukopnutým podpatkem.
Tvrdím, že literatura – a kultura obecně – se bez peněz neobejde, pokud má mít patřičné postavení ve společnosti a slušnou úroveň. Desetimilionový jazyk svou literaturu neuživí, bez podpory se neobejdeme. Jenže dřívější donátoři či mecenáši se znovu nenarodili. Kdo nám co dá? Máme to chtít po majitelích Škodovky, uhelných dolů nebo pivovarů? Po knížeti pánu? Po církvi svaté? Po zadlužených obcích nebo nově vzniklých krajích, kterým nedali ani na provoz špitálů? Zbývá už jenom stát, zařízení vytvořené pro blaho občanů.
Kdo jiný než stát – hospodář s naším společným majetkem – by měl pečovat o národní kulturu? Vždyť se ostatně národem zaklíná a co jiného než kultura obecně a literatura zvlášť nás odlišuje od ostatních národů? Národem se ohánějí politikové, když před volbami lezou na Říp. Kdo jiný nežli oni by se měl postarat o důstojné prostředí pro vznik a život národní kultury? Už dost dlouho nežijeme v provizoriu, o tom, co je dneska samozřejmé, jsme za komunistů jenom snili. A lepší to nebude, pokud my to nezlepšíme. Stát nám nedává almužnu, stát koná svou povinnost, když podporuje národní kulturu. Stát nemá právo rozhodovat o tom, co je kultura a komu hodí okousanou kost. (Kdo že ji vlastně okousal?) – Ostatně způsob rozdělování peněz na kulturu je víceméně spravedlivý, ministr ani úředníci tu nerozhodují, svěřili to odborníkům. Ale i to se dá, pravda, zpochybnit. Potíž je v tom, že prostředků na rozdělování je pohříchu málo.
Je smutné vidět, jak se stát ke své povinnosti staví; jak kašle i na vzdělání a jak si kupuje voliče hrami. Jaké hodnoty zbudou dětem a vnukům po našich zlatých hoších a báječných děvčatech, kteří nám připravili tolik radosti v Naganu, Mexiku, v Římě a nebo v Tramtárii? – Nastřílené branky, nasbírané body a uplynulé vteřiny… Bude jim to k něčemu? Po spisovatelích zůstanou knihy, zakonzervované city, vášně, dramata, svědectví o době; zápisy o naší existenci, o našem myšlení, radostech a strastech.

Ale

Autor, původce díla, u nás stále zůstává poslední v řadě, i když z jeho myšlenky „žije“ tolik dalších profesí. Tiskl by tiskař zadarmo? Odepřel by snad někdo interpretovi literárního textu honorář? U autorů je to u nás běžná praxe. Mohou být rádi, že vyšli, že je někdo vůbec interpretuje…
Tvůrce je svobodný, v tom má Jan Jandourek pravdu, i pro nedůstojné podmínky se rozhoduje sám; ohlodané kosti by měl nechat psům a své dílo, které si nikdo nevyžádal, si strčit za klobouk. Jenže! Jenže už biblický dělník je hoden mzdy své, že ano. Užitek z duchovní hodnoty se posuzuje hůř než užitek z ingotu oceli, pole lnu nebo z prasete. Záleží na tom, kdo posuzuje – na jeho úrovni a jasnozřivosti. Obracejme se na stát, na naši reprezentaci a chtějme po ní, aby s rozumem posoudila, co je nezbytné pro duchovní život národa. Aby aspoň to jedno procento ze státního rozpočtu dala na kulturu.
Janu Jandourkovi, a také sobě, všem dělníkům na kulturním políčku a také těm, kteří se bez plodů naší práce neobejdou, přeji osvícené boháče, kultivovaný stát a k tomu ještě důstojný plat za odvedenou práci.

Autor je předsedou Obce spisovatelů.

Publikováno: RESPEKT, 8.2.2004

Anketa před knihovnou: Ivan Binar, spisovatel
Vzpomenete si, kterou knihu jste přečetl jako první?
Patrně Ferdu Mravence - dodnes ho mám rád pro úžasně trefné figury (Brouk Pytlík, Beruška), nebo nějaké leporelo; ale noční děsy jsem měl ve druhé třídě z černého myslivce při předčasné četbě Babičky.

Co jste četl naposledy?
Umberto Eco - Foucaultovo kyvadlo, na druhý pokus, tentokrát až do konce a bez přeskakování, abych si ověřil, dokáži-li přečíst i knihu, která mi z duše nemluví.

Jak často si kupujete knížky - a kolik jich přibližně koupíte za rok?
Nepravidelně, kolik za rok neodhadnu, je-li úrodný, více; v současné době kupuju méně než dříve, ještě nemám přečtenou celou svoji knihovnu.

Jakou knihu jste si koupil naposledy?
Tři novely Edy Kriseové Jméno - Milost - Ráchel vydané letos nakladatelstvím Prostor.

Jakému typu četby dáváte přednost?
Ze všeho nejvíc čtu beletrii; domnívám se, že o člověku a jeho době vypovídá přesvědčivěji a pravdivěji než sebepřesnější literatura faktu nebo historiografie.

Četl jste nějakou knihu víc než jednou? Proč?
Ke spoustě knih se vracím - ke Kafkovi, k Swiftovým Gulliverovým cestám, k de Costerovu Ulen-spiegelovi, ke Carrollově Alence, k Dostojevskému... a vždycky tam najdu cosi, co tam předtím nebylo. Protože čtenář je zároveň spoluautorem a čtené dotváří. Tatáž kniha je tedy pokaždé jiná. Samozřejmě to souvisí s čtenářovou kondicí.

Můžete uvést aspoň jeden důvod, proč by se měly číst knihy?
Četba rozšiřuje duchovní obzory, obohacuje jazyk a nutí k myšlení. Kultivuje. Je to velké dobrodružství.

A vaše tři nejoblíbenější knihy?
Jsou to ty, ke kterým se vracím, a tři je málo. Jen probůh žádné superlativy, žádný žebříček, pořadí nebo známkování!

Ivan Binar (*1942)
Vystudoval Pedagogický institut v Ostravě, byl učitelem, strojníkem i závozníkem, za normalizace vězněn (za pobuřování a nepřátelství k socialistickému zřízení). Po podpisu Charty 77 byl vykázán z ČSSR; odešel do Vídně a později do mnichovské stanice Svobodná Evropa. S její redakcí přešel r. 1994 do Prahy a od té doby se věnuje převážně literatuře. Autor řady próz (Kytovna umění, Ohrada, Sedm kapitol ze života Václava Netušila, Egonek na útěku a M-Mirek v pasti aj.) i knížek pro děti.

Snímek ČTK
Publikováno, 9.11.2007, Hospodářské noviny, páteční příloha

Chvála chroustům

Už jsou tu zas! Nevyhynuli, jak se zdálo, ani neodlétli do příhodnějších končin. Přikrčeni v temném podzemí vyčkali příhodné chvíle, přežili hlubokou orbu i chemické prostředky hromadného ničení a letos plni sil a žravé energie slavně vyrazili do májových dnů. Ačkoli k tomu došlo kdesi v zastrkově na Moravě, hned se dostali až do televize. Nebude to dlouho trvat a dobudou i Prahu. Ano, už jsou zase mezi námi!
Jak jsme je milovali, ty poválečné chrousty našeho dětství! Stačilo zatřást prvním stromem a napršely jich koberce. Než se ti nemotorové vzpamatovali, byli naši. Příjemně šimrali ve dlani škrábavýma nožičkama, úporně se drali za svobodou. Holky ječely v očekávání nejhrůznějších zážitků, ještě nebyla krabička s chroustem ani pootevřena. A kdo si troufl vypustit toho úžasného tvora uprostřed vyučování, když hodinu branné výchovy navštívil soudruh inspektor, z toho se stal hrdina obdivovaný celou školou.
Bylo úžasné pozorovat neobratného brouka, jak se po zvednuté ruce škrábe do výšky, jak se chystá k letu, pumpuje vzduch, pozvedá krovky a rozbaluje poskládaná křídla, vějířky tykadel ochutnává jarní větřík, pak spustí motor a s brukotem slétne, zblblý pobytem v těsné krabičce, dolů k zemi, místo do nebe: bum!
Vyskytovali se v takových spoustách, že jsme si jich nevážili, šlapali jsme po nich setřesených v trávě, sbírali je do kýblů a dávali slepicím - tuze jim chutnali, chrousti jsou zdravá strava plná vitamínů z listí, plýtvali jsme jimi, jako by - jenom proto, že jich je nadbytek - neměli žádnou hodnotu. Stačilo otevřít večer okýnko od záchodu, rozsvítit a už se slétali přilákáni světlem žárovky šedesátky; za chvilku jich byl plný záchod. - Zdálo se, že chroust je věčný.
Chyba lávky, chroustí léta pominula a nikdo nebyl znepokojen, nikdo si toho ani nevšiml. Možná někde existuje vědecký ústav zabývající se chrousty. Jenže nám nevědcům, prostým uživatelům života, důvod absence chroustů vědci nesdělili. Co když je vykynožili, aniž by se nás zeptali, zda s tím souhlasíme? A to proto, že je podle klíče: užitečný - škodlivý zařadili do kategorie škůdců. Vždyť nám kradou majetek: živí se listím a jejich ponravy žerou kořínky užitečných rostlin. Co když je vyhubili, aniž by objektivně zvážili význam chrousta pro harmonickou funkci světa?
Zpupný antropocentrik se totiž domnívá, že je mu všechno dovoleno. Do kategorie škůdců - a udělal to schválně - nezařadil tvora pro planetu Zemi nejškodlivějšího, totiž homo sapiens erectus. Opomenul skutečnost, že také chroustům patří svět, neboť jsou jeho součástí a tolik škody jako člověk nenadělají. Jako by si neuvědomoval, že to, co škodí chroustům, škodí také člověku.
Chrousti, buďte vítáni!

Publikováno: Hospodářské noviny, 6.6.2003

neděle 13. září 2009

Ivan Binar: Bibiana píská na prsty


CO SI PŘEČÍST

Příběh holčičky, která žije na invalidním vozíčku a uzdravení se nekoná. Dlouhé dny si Bibiana začne krátit čarovným pískáním na prsty, okoukaným od babičky. Stačí jedno zahvízdání a Bibiana se octne v loutkovém divadle, kde zažívá podivuhodná dobrodružství.

Ilustrovala Veronika Podzimková.
Meander, 96 stran, cena 268 korun


Mladá fronta DNES, 12.09.2009
Strana: D9, Rubrika: Kavárna - knihy
O autorovi| DOPORUČUJE ALICE HORÁČKOVÁ

Oplátka za půjčku

Při chaotickém bloudění po obrazovce vprostřed noci jsem v podivném virtuálním světě narazil na větu černého amerického jazzmana, jehož jméno jsem hned zapomněl, věta mi však v paměti uvízla napořád:
"Ježíš Kristus se narodil a zemřel na kříži kvůli tomu, aby se líp prodávaly hadry!" - A nejen hadry, dodávám.
Už je to tu zas: girlandy světel v ulicích, vlezlá hudba v obchodech i v krámcích a hlavně v supermarketech. Najatí poskoci v červených hábitech a v čapce s falešnou kožešinou lákají k nakupování.
Vnutit nám Dědu Mráze se komunistům nepodařilo, Santa Klaus se u nás ujal moci hned, ani jsme si nestačili všimnout, jak se mu to povedlo. Čas předvánoční - jedno velké, kočičím zlatem pozlacené kýčovité tržiště. Zas budou Vánoce a s nimi radostná povinnost učinit radost svým blízkým.
Česká pojišťovna mi do schránky na dopisy vpašovala dopis mně adresovaný, jako by jim především o mne šlo, dokonce mě v tom dopise pan Petr Kopecký, náměstek pro obchod a marketing, oslovuje jménem. Nevím že bychom se kdy potkali...
Nejnápadnější je nenápadná kartička, kterou lze vyloupnout, na ni vytiskli opět mé jméno a lákavou nabídku: Až 30 000 Kč. - Ta kartička je kupon pro výběr hotovosti na pokladnách České pojišťovny.
Kupon opravňuje klienta k jednorázovému čerpání částky až 30 tisíc korun po předložení občanského průkazu a tohoto kuponu na pokladnách České pojišťovny. - Jak v té pojišťovně vědí, že já zrovna teď potřebuju peníze?
"Ještě dnes chci udělat radost sobě i svým blízkým!" Tato věta je tučně vytištěna v záhlaví dopisu pana Petra Kopeckého, i s vykřičníkem.
Místo toho, abych se zaradoval, vybavil se mi obraz pokryteckého, škodolibého úsměvu ve lstivé tváři nelítostného lichváře, jak nám ho líčí nejedno dílo světové i naší literatury.
Ne, nespletl jsem se v odesilateli, žádný lichvář, to Česká pojišťovna mi v předvánoční čas nabízí půjčku, abych mohl spáchat radost sobě i svým blízkým, žádný lichvář, to seriózní Česká pojišťovna, záruka mé jistoty, mého bezpečí.
Ani úrok není lichvářský; jak se mohu dočíst z přiloženého letáčku pod obrázkem šťastného, po mamince zrzavého chlapečka s modrým autíčkem a jeho neméně šťastných rodičů na koberci posypaném pestrými kostkami nelevného lega, půjčím-li si 20 tisíc, při vracení této částky doplatím pouhých 1 218 korun. - Kdo by takovéto šanci odolal!
Nevím, jak vy, ale já bych svým blízkým, kdybych si vypůjčil na dárky pod stromeček, radost sotva udělal. Má nejbližší by mě s takovým dárkem hnala! A sebe bych už vůbec nepotěšil, vždyť přece půjčku následuje oplátka.
A navíc: copak radost je podmíněna penězi? Copak ji nelze přinést i v děravých kapsách ošuntělého pláště? Je tu snad přímá úměra: čím víc peněz, tím víc radosti? Je vypůjčená radost skutečnou radostí?
Připouštím, že půjčka může někdy přinést řešení momentální svízelné situace. Je to však řešení výjimečné, v nejvyšší nouzi.
V tento předvánoční čas změklých srdcí mě Česká pojišťovna svádí, abych se do svízelné situace zadluženosti sám, z vlastního rozhodnutí dostal.
V tuto slavnostní chvíli přece na nějaké nepříjemnosti myslet nebudeme, teď je čas radosti a veselosti, nechme to na zítřek, vždyť splácet se bude až po Vánocích...
Ty šňůry světel a vtíravá hudba v chrámech konzumu, celá ta předvánoční pozlátková paráda tu není kvůli radosti z toho, že se nám před dvěma tisíci a pěti lety narodil spasitel, aby nás spasil. Je to tu kvůli tomu, aby naivní hejlové skákali na špek lichvářům, aby se lépe prodávaly hadry.

Ivan Binar, spisovatel
Příspěvek na stránkách BBC

http://www.bbcczech.com
středa 23. listopadu 2005, 08:18 SEČ

Kostel v Lulči

Kousek za Brnem u dálnice na Olomouc je Rohlenka, příhodné místo k zastavení, protože tu mívají skvělé věnečky s karamelovým krémem a se šlehačkou; a protáhnout si údy po dvou stovkách kilometrů z Prahy prospěje tělu a ducha posílí.
A jedeme dál. Kousek před Vyškovem po levé straně vyčnívá na kopci z barevného podzimního lesa kostel. Je to malebné a lákavé, zajížďka nepatrná.
Ať si to přiznáme nebo ne, tvrdím, že každý z nás touží po idyle: po harmonickém uspořádání věcí a vztahů, po přívětivém klidu, teplu, pocitu nasycení potřeb i rozmarů.
Ta idyla může být i krapet kýčovitá, do sladka a do růžova. Jako bychom ji stále hledali, aniž jsme si ji vytkli za cíl. A ona stále uniká, jen tu a tam dovolí, abychom nakoukli do jejího zákoutí… a hned zase ven, pryč, na mráz.
Vesnice, k níž kostel patří, se jmenuje Luleč. Hned za prvními domy doprava; po úzké cestě plné děr lze dojet až k bráně na hřbitov kolem kostela, anebo dojít pěšky, což je ta lepší, doporučeníhodná varianta.
Brána je přívětivě otevřená, kostel zamčený; v pátek dopoledne se přece do kostela v podzimním lese nechodí; leda lapkové s nízkými úmysly. Ale kde by se tady, v Lulči, vzali zloději?
Na hřbitově se spadaným listím dotkla se mne lehounce, jakoby sojčím pírkem, idyla; mlčící zvon v kostelní věži, poklid hrobů s povadlými květy, široký výhled do kraje…
Stačí tak málo - sjet z dálnice, vyjet ze zajetých kolejí a v tichém usebrání uvědomit si krásu kolem sebe.
Posmutnělá stará paní s kyticí v košíku na řídítkách kola s podzimní idylou dokonale harmonovala. Patří se pozdravit a vyměnit pár slov.
Zřejmě mi bude vyprávět o nebožtíku manželovi, jaký to byl dobrý člověk. Muži podle statistik umírají dřív nežli ženy, a přitom ani nemusejí padnout ve válce.
"Tady vám určitě nebourají pomníčky a nekradou z hrobů…," začal jsem nezávazný hovor ve snaze nechat si potvrdit svou představu o idyle venkovského krchova.
"Kradou, i tady kradou, mýmu vnukovi ukradli Pannu Mariu Sedmibolestnou."
"Vnukovi?" podivil jsem se. "A kolikpak mu bylo let, když…"
"Třináct mu bylo, před pětima rokama. Chodil do Drnovic do školy. Šikana, sáhl si na život. A teď mu ukradnou Panenku Mariu z hrobu. Takový to byl hodný chlapec!"
Proč jsem - k čertu - v touze po idyle odbočoval z vyjetých kolejí? Uchvácen pohledem na malebný kostel, myslel jsem si, že když si na něj sáhnu, přijdu té kráse na kloub.
Kdybych byl býval neodbočil, byla by mi zůstala iluze o světě, v němž se klíč od domu dává za květináč s muškáty v pootevřeném okně a lidé tu milují jeden druhého jako sebe samy.
Dostalo se mi pravdy o jednom místečku uprostřed Moravy, ale touha po idyle mě nepřešla. Třeba ji někde jinde, někdy jindy naleznu.

Ivan Binar, předseda české Obce spisovatelů
Příspěvek na stránkách BBC

http://www.bbcczech.com
pátek 15. října 2004, 07:55 SEČ

Vendelíne, kdes to vzal

Vendelíne, kdes to vzal, co to máš v ruce… Znáte tu písničku o chlapečkovi Vendelínovi?
Zpívá ji odborník na golf pan Ondřej Havelka a v rozhlase ji moc nehrají; snad proto, že je trefná a vtipná, ponechává volný prostor fantazii, ční nad průměrem; a v rádiu se zřejmě domnívají, že je pro posluchače příliš náročná.
Vendelín totiž našel v roští poblíž pískoviště cosi strašně ošklivého, popadl to a přiběhl se pochlubit. - Vendelíne, zahoď to! Je to bakané, je to e-e, je to fuj! - Jenže vzpurný a umíněný chlapeček, že ne a ne a ne! Našel to, je to jeho!
Nezkušený tatínek si neví rady. Přemlouvání nepomáhá, je třeba použít násilí. Se silným řevem, slabší vlečen silnějším, ubírají se k domovu.
Proč tihle chlapečci nepřiběhnou s holubím peříčkem, peckou z broskve nebo s hrstí sedmikrásek? Proč ručkou neomylnou sáhnou vždycky po tom nejhorším…
Doma pak rodiče spojenými silami strčí vzpurného nezdaru do vany s čímsi velice voňavým a pak ho zahrnou láskou nesmírnou a plyšovými hračkami. Také by mu mohl tatínek za odměnu pustit elektrický vláček.
Umíněný chlapeček se přestane vztekat, na tu ošklivou věc zapomene a rozzářenýma očima sleduje úžasnou mašinku s pěti vagónky. Už je to zase náš hodný, roztomilý Vendelínek.
Většina Vendelínů z tohoto nemravu - vytahovat odněkud ošklivé věci - vyroste. Výchova v rodině, škola, ale i vlastní empirické poznání je naučí rozlišovat, co je vhodné brát do ruky, co raději nechat v roští a na denní světlo vůbec nevytahovat.
Některému z Vendelínů se záhy podaří vyšplhat po společenském žebříku hodně vysoko; je šikovný, má vlivné přátele, štěstí mu přeje, dokáže využít souhry náhod, je to bystrý Vendelín, chlapec, který umí!
Už je nahoře, výš to snad ani nejde. Už nechodí na písek s tatínkem, už tam chodí, kdy si sám umane, doprovázen těmi, kterým velí.
A když najde v roští něco hodně ošklivého, klidně to vezme do ruky, nikdo mu v tom nezabrání. Nikdo, ani pan Havelka, mu neřekne: - Vendelíne, kdes to vzal, co to máš v ruce? Vendelíne, zahoď to! Je to bakané, je to e-e, je to fuj!
Ti, kterým Vendelín velí, mu to svinstvo leda pochválí. A kde zůstali tatínek s maminkou?
Kdepak, vždyť rodiče svůj úkol splnili, jejich Vendelín už je veliký a dotáhl to tak vysoko! Vždyť tam ani nedohlédnou. Kdo z vás, vy chytráci, je výš? Kdepak Vendelín, ten když si něco vezme do hlavy...
Tento příběh má docela dobrý konec. Rozumní lidé se sběhli a vysvětlili Vendelínovi, že je to bakané, že je to e-e, že je to fuj.
Vendelín si dal říct, zahodil to a šel si umýt ruce. A vida, neubylo ho. Přesto však zůstávají pochyby: nenašel on v tom roští, nesvírá ve druhé ručce ještě něco hnusnějšího?

Ivan Binar, předseda Obce spisovatelů
Příspěvek na stránkách BBC

http://www.bbcczech.com
čtvrtek 26. srpna 2004, 09:03 SEČ

Nepokradeš!

Ulicí Železnou na Starém Městě pražském upaloval mladý muž - v levičce svíral brašnu, jakou nosí turisté kolem pasu; mívají v ní doklady a peníze v domnění, že je neukradnutelná; říká se jí ledvinka.
Musel to být šikovný člověk. Pádil naplno. Necelých deset metrů za ním supěl postarší člověk se zaťatými zuby; do běhu vkládal všechny síly a zřejmě jich už moc nezbývalo.
Přesto se nepokusil zatáhnout do své záležitosti případné pomocníky. Nebo se snad zdráhal volat o pomoc? Je docela možné, že už byl vyčerpán a poslední zbytek sil - než do volání - vložil raději do běhu.
Zarputile mlčenlivý průběh nesportovního závodu bylo možné sledovat jenom pár vteřin, oba muži zmizeli v Kamzíkové ulici, aniž v zalidněném městě vzbudili špetku pozornosti. Případný pomocník spravedlnosti neměl čas posoudit situaci a zasáhnout: polapit zloděje nebo aspoň nohy mu podrazit.
Právě tu byl okraden cizinec, host v naší zemi. Všední, každodenně se opakující událost. Nikoho nezastřeli ani nerozčtvrtili, nic nevyletělo do vzduchu...
Nějak moc se u nás rozmohlo kradení. Kdyby to bylo z hladu. Ve středověku jim sekali ruce a stejně to nikam nevedlo, jejich pra-pravnuci kradou dál. Dobře živení surovci vyvolávají tlačenici v metru, aby se zmocnili cizího majetku, zoufalí narkomani vytloukají okna zaparkovaných aut a nevalný lup prodávají pod cenou v zastavárnách a bazarech s nepřetržitým provozem.
Oprsklí lupiči se nezdráhají ukrást nábytek z obývacího pokoje lidem, kteří poklidně spí vedle v ložnici. Ukradnou dítěti kočárek, nevidomému psa, housle houslistovi… Kousek od Karviné ukradli most!
Kradlo se vždycky, ale tolik? A tak bezostyšně! Lze tomu přivyknout? - Nepřineslo by úlevu, kdybychom nad tím mávli rukou, kdybychom se utěšili konstatováním, že jsou to jen malé ryby ve srovnání s tím, co bylo vytunelováno, co odteklo dírami v zákonech, odplulo na Bahamy, skončilo kdoví kde… To jsou teprve miliardy! A nezdá se, že by po nich někdo pátral, že by je někdy našli.
Krade se všude na světě a všude je to protizákonné. Kdysi to býval navíc hřích. Nepokradeš! Stále ještě přikazuje Bůh křesťanů a Židů. Jenže komu to přikazuje? Nekrade se u nás víc než jinde v Evropě? A jinak, bezostyšněji? Jako by se naši zloději nebáli božího trestu, jako by netrpěli špatným svědomím, jako by si jen rozverně hráli na četníky a zloděje.
Obávám se, že u nás být zlodějem není dnes ostuda, že se z kradení stává běžný zdroj obživy. Pravda, s jistými riziky, dopadeného zloděje čeká soud. Být kriminálníkem - je to ještě hanba?
A co my, kteří se živíme poctivě a nekrademe, kterým se krade? Co máme dělat? V daních platíme tuneláře a miliardové podvodníky, ukradený kočárek svého dítěte vyplácíme v zastavárně a svého psa kupujeme zpátky od zloděje šťastni, že ho nestihl zabít a sníst nebo prodat dál. Jak se máme zachovat?
Pečlivě zamykat na pět zámků, mít opancéřované kapsy, varovat spolucestující v tramvaji před podezřelou tlupou, nenakupovat kradené zboží v zastavárnách a bazarech, pomáhat okradeným chytat zloděje, obtěžovat policii a požadovat po ní, aby konala…? Nebo obelstít svědomí a taky se pustit do kradení?

Ivan Binar, předseda Obce spisovatelů
Příspěvek na stránkách BBC

http://www.bbcczech.com
středa 21. července 2004, 15:55 SEČ

Evropa, Evropa…

Už jsme tam, první měsíc roku jedna v Evropské unii. Stalo se zvykem chápat ji především jako novotvar politický, mocenský, obranný a ekonomický, přičemž stále zanedbáváme její duchovní rozměr.
Obavy a také očekávání byly hlavně rázu materiálního: oč přijdeme, co získáme; stejné otázky v oblasti duchovna se kladou zřídka, celospolečenskou diskusi u nás nevyvolaly, ačkoli se celé společnosti týkají. - Snad bychom měli víc uvažovat o své národní identitě, tedy kultuře, jejíž ztráty se kdosi bojí.
Ačkoli zeď padla už před patnácti lety, nelze pominout dobu, kdy nás komunistický režim zbavil svobody a demokracii nahradil diktaturou, zabránil volnému pohybu osob a myšlenek, přerušil přirozený kulturní vývoj spjatý se západní Evropou a pokoušel se implantovat nám pod ruskou hegemonií místo kultury jakousi nadnárodní bolševickou břečku.
Tehdy nám hrozila ztráta identity. Naštěstí nebyl tlak moci důsledný, docházelo čas od času k uvolnění. Kulturu jsme si uchovali, o identitu nepřišli; jsme však poznamenáni půlstoletím balancování na okraji možného a životem ve strachu.
Teď ale žijeme v normálních poměrech a zde postrádám duchovní rozměr naší národní existence; zmítáme se v jakémsi chaosu, v ne-řádu.
Až dosud nás drželo pohromadě násilí a nesvoboda, teď se vlády ujala bezradnost. Chybí nám zkušenost života ve svobodě, neuvědomujeme si, že sebou nese také odpovědnost.
V moderních dějinách jsme se vymezovali vůči cizí moci: vůči císaři, nacistům, Rusům… Pouhých dvacet let První republiky jsme směli vládnout sami sobě, a to je málo. Naučili jsme se remcat proti vrchnosti: za naše neštěstí může kdosi jiný. Obávám se, že takto nekonstruktivně "remcat" budeme i v Evropské unii.
Ale třeba ve slušné společnosti přijdeme k rozumu. Dnes nám chybí jednotící myšlenka, společný ideál, pro který je třeba něco obětovat. Bůh nebo vlast to patrně nebude.
Svobodu už máme a demokracie se probouzí. Kéž by tou jednotící myšlenkou byla společná Evropa; Evropa nejen útvar politický, mocenský, obranný a ekonomický, ale Evropa jako duchovní rozměr.
Oním dárkem, který můžeme sjednocené Evropě přinést, je národní kultura. Nic jiného nemáme. Tuto skutečnost však naše reprezentace podceňuje.
Představitelé veřejnosti by měli o kulturu a vzdělávání víc dbát, mělo by tam plynout víc veřejných prostředků, měla by se zvýšit společenská prestiž umělců, vědců a pedagogů, humanitně vzdělaných lidí. Jejich hlasům by se mělo naslouchat víc než hlasům všech těch pragmatiků..
Česká kultura není v unii ničím cizím, vždycky byla součástí kultury evropské a teď, po nelítostných dobách násilí a bezradnosti se vrací tam, odkud vyšla.
Evropských kulturních kořenů se nikdy nevzdala, z evropských trendů nevybočila, svými specifiky přispěje k rozmanitosti, která je pro náš kontinent typická. Jsme tu doma.

Ivan Binar, spisovatel
Příspěvek na stránkách BBC

http://www.bbcczech.com
BBC, čtvrtek 27. května 2004, 09:02 SEČ

Pozitivní pohled

Novák sedí v hospodě a hledí na pohyblivé obrázky velké obrazovky televizoru: války a mordy, honičky aut, krásní lidé a padouši, výstřely, kýble krve, kýble sladkosti, láska a smrt… virtuální realita.
Novák ukázněně pije páté pivo. Není to moc? Na Nováka není; ještě vypije šesté a půjde domů. Doma si pustí bednu a k hledění do obrazovky vyndá z ledničky lahváče. To je dohromady sedm piv.
Někdy má člověk dojem, že se sdělovací prostředky pídí jenom po senzacích, vyhledávají atraktivní a především negativní jevy, senzace a katastrofy, čímž napomáhají k vytváření negativního, zkresleného a tudíž neobjektivního pohledu na realitu, napomáhají šíření "blbé nálady" ve společnosti.
Novák má oprávněný důvod dát si další pivo. Na stránkách novin, v éteru a na televizní obrazovce se odehrává domělá skutečnost, zabydlená mediálními prefabrikáty, zatímco život "obyčejného člověka", občana a voliče, je jinde a je jiný.
Jako by se publicistika řídila heslem: jen to nejhorší je pro nás dosti dobré, jenom pořádný problém, katastrofa, zločin a neštěstí stojí za zmínku. - Žurnalistika se nemůže vyhýbat negativním jevům, natírání skutečnosti na růžovo jsme si užili ažaž. Ale copak je nutné, aby se vyhýbala také pozitivům?
Kvůli většímu nákladu, poslechovosti, sledovanosti brnká na strunu senzacechtivosti, která je v každém z nás a zanedbává přitom strunu pozitivního myšlení, kterou rovněž nepostrádáme. Je to potřeba?
V našem mediálním prostředí chybí pozitivní pohled; záchytný bod, jenž by ohlašoval, že to s námi není tak špatné, oáza, v níž bychom se osvěžili, najedli se a napili, odpočinuli si před další cestou vyprahlou pustinou průšvihů, zločinů, živelných pohrom a všeho zlého.
V našich sdělovacích prostředcích se toho málo říká o lidech, kteří pobývají mimo centra, o událostech a problémech v zapadlých koutech naší vlasti - tam, kde žije většina. Tyto lidi pak volení zástupci, zákonodárci, politici, jejich představitelé neslyší, vůbec nic o nich nevědí a tak jim uniká, koho že to vlastně zastupují?
Stávají se mocnými jen tak, pro nic za nic, aniž by sloužili těm, kdo jim dali důvěru. Potom se demokracie - vláda lidu - stává demokracií zdánlivou, stává se opět vládou mocných.
Ti, kteří by měli zastupovat a skládat voliči Novákovi účty, nezastupují a účty neskládají. Novákovi je to fuk; má své každodenní pivo, k tomu senzace a jednoduchou zábavu v novinách a v televizi. Vládnout Novákům je hračka.
Naše publicistika by se měla víc věnovat také historii, přírodě, krajovým zvláštnostem - právě teď, když vstupujeme do Evropské unie, abychom integračnímu procesu přispěli něčím specifickým, abychom si uchovali svoji svébytnost.
Neškodila by v médiích špetka nenápadné osvěty, která by pozvedala Nováka z hlubin konzumu a bezbřehé zábavy na mírný kopeček, odkud by se mu rozšířily obzory.
Nováku, nepij tolik, tři pivka jsou ažaž: první je na žízeň, druhé na chuť a třetí korunuje dílo. Po čtvrtém už se moc nevnímá…

Ivan Binar, předseda Obce spisovatelů
Příspěvek na stránkách BBC

http://www.bbcczech.com
BBC, pátek 19. března 2004, 08:35 SEČ

Kavalírský delikt

Krádež růže pro dámu je kavalírský delikt a zůstává začasté nepotrestán. Někdy musí pachatel utíkat rychlým překážkovým během a je-li dopaden, přijmout zasloužený trest.
Ukradení růže se toleruje snad v celé naší kulturní oblasti a bylo ostudou, kdyby se toho mladý muž aspoň jednou nedopustil. Nevíme však, jak je tomu v jiných končinách…
V dobách, kdy náš venkov patřil bohatým sedlákům a chudým chalupníkům, bylo nemyslitelné vstoupit do pole a šlapat po obilí; prohánět se řádky brambor nebo řepy bylo povoleno pouze zajícům. Rozhněvaná rolníkova ruka prodloužená bičem nedbala zákonů na ochranu osobnosti.
Když se na plátnech našich kin Hrdina zlaté hvězdy doprovázený tlupou kolchozníků začal procházet nekonečnými lány sovětské pšenice, když naši mistři vysokých sklizní nahradili sedláky i chalupníky a rozorali meze a polní cesty, nezbývalo pocestnému, než pustit se širým rodným lánem napříč.
Tento zvyk šlapat po úrodě se zachoval do dnešních dnů, protože ty krásné polní cesty vroubené hlohy a šípkovou růží se těžko obnovují. Ze zločinu šlapání v kulturních plodinách se stala nevyhnutelnost. Zkuste si něco takového třeba v Bavorsku!
Také jsme si v dobách jedné strany zvykli krást ze společného majetku: krmit své prasátko družstevním šrotem, svou chatu natírat lakem z fabriky, umývat si ruce fasovaným mýdlem. Kradli jsme cihly, hřebíky, nářadí, benzín, pracovní dobu…
Ačkoli na to byly zákony, málokoho potrestali. Nebralo se to jako zločin, ani kavalírský delikt. Ale bylo to zlé; zvolna se přikradlo mocí tolerované zlumpačení. Drželi nás v hrsti. Víme, že kradete, ale když budete tancovat, jak my pískáme, dostane se vám odpuštění. Dodneška jsme se z toho nevyhrabali.
Před několika lety na podzim jsme byli s přítelem Petrem v Toskánsku; užívat si moře, úbytku turistů a italské renesance. Přespávali jsme v bílém domku na pozemku s olivami, vavříny a fíkovníky.
Jednou večer přiběhl Petr domů celý vyděšený. Líčil, jak si na veřejné cestě nasbíral jedlých kaštanů, jak na něho přilítl rozzuřený dědek a kaštany mu sebral.
Na veřejné cestě, zdůrazňoval Petr a nechápal, co se vlastně přihodilo. Byla to krádež. Ten strom patřil dědkovi a kaštany pod ním na cestě patřily jemu. Velkorysý muž to nebyl, naštěstí ani udavač.
Za chvíli se dostavil sám, bez karabiníků s karabinami, přinesl vyprázdněnou tašku a pronesl proslov o tom, že se nemá krást. Těžko bychom se obhájili, i kdybychom uměli italsky. Tamní mravy jsou nám cizí...
Utrhneme-li na pahrbku v Chráněné krajinné oblasti Podbrdí chráněný koniklec, je to něco jiného, nežli ve škarpě u cesty na Novém Zélandě zmocnit se obyčejné orchideje. Mají tam ti podivíni jiné zákony než my, a zřejmě také jinačí vztah k přírodě. Nerozpakují se vzácné hosty, akademiky z takové dálky kvůli hrsti kytek před soud postavit!
Jaké to s námi bude ve společné Evropě, pokud si podržíme ty svoje móresy? Nejsou právě ony příčinou rozpaků, s nimiž se tam hrneme-nehrneme? Rozhodně se budeme muset naučit novým způsobům. Jinak bychom je tam zavalili naším tvrdošíjným postkomunistickým buranstvím.

Ivan Binar, předseda Obce spisovatelů
Příspěvek na stránkách BBC

http://www.bbcczech.com
BBC, středa 11. února 2004, 08:17 SEČ

Hostina pro chudé

Chudoba cti netratí... Co je to za nesmysl, copak tahle chabá útěcha vůbec někdy platila?
Chudoba provází člověka od počátku, už starozákonní Bůh přál někomu víc než jinému. Dobrovolně se pro chudobu rozhodnou snad jenom světci.
Vždycky to byl politováníhodný stav, ale být chudý dnes, ve všeobecné honbě za bohatstvím, je zavrženíhodné; je to hanba, neodpustitelné selhání.
A přece jsou, máme je na očích, žebrají na frekventovaných místech, předvádějí úspěšným své selhání nebo se v ústraní upíjejí laciným chlastem.
Někteří si - jako v Brechtově Žebrácké opeře - z žebroty zbudovali nedůstojný, ale výnosný kšeft. Takové ale pomiňme, počestných chudáků je víc, abychom nekřivdili nevinným, abychom nezaměňovali bídu podvodem.
Chudoba existuje a je to stav bezútěšný, nevíme si s ním rady. Někteří se do nouze narodili a nedokázali z ní vybřednout, mnozí si to zavinili sami: třeba jen podcenili moment, kdy se plocha nebezpečně nakloní.
Další byli do chudoby vehnáni osudovými okolnostmi: onemocněli, propadli alkoholu, drogám, hazardní hře nebo depresím. Jednoho dne se našli na ulici bez klíče ode dveří, do nichž by mohli vejít. A nikde nikdo.
Nebojme se, úspěšní občané, v naší zemi řítící se do demokracie není nuzoty dost k tomu, aby z lidí lotry činila a vlky z lesů vyháněl hlad, že by nám chátra přišla řvát pod okna: Je čas, budeme účtovat!
Tak zlé to není, vždyť máme Armádu spásy, Charitu a Naději, tříkrálové koledníky a životní minimum; je tu přece sociální síť, do níž se padá z utržené visuté hrazdy života jak do peřinek. A popelnice plné drobtů z našich bohatých stolů.
Pak je tu ještě šance, že se na některého z bědných usměje štěstí a bude pozván na Hrad k tabuli téměř královské. Jak je asi vybírají?
Královna vyšle posly, aby přemluvili pár méně smrdících a méně roztrhaných trhanů, nejvhodnější jsou prodavači časopisu Nový prostor, ku příkladu pan Karel, muž bez příjmení.
Ti jsou pak vydrhnuti, odvšiveni a navoněni, převlečeni do čistého, učesáni a instruováni, jak se u tabule chovat. A běda, jestli něco... Nenápadní biřicové jsou připraveni, všechno vidí, všechno slyší! Mluvte, až budete tázán! Ne abyste sebral číšníkovi flašku a nalíval si sám! Nesmrkat do ruky, nekrkat!
Toho jídla na porcelánu, ubrusy a ubrousky, televizní kamery, novináři s mikrofony, číšníci a rozžaté lustry, i pan biskup se dostavil na hostinu pro chudé. Sama královna s nimi stolovala! - A pak že se nevyplatí chudoba…
Skončeno, dohodováno, poslední doušek vína… Utřít hubu a ven z Hradu! Pan Karel, slušný bezdomovec, si konečně troufl sáhnout do kapsy nových starých šatů, dnes má šťastný den, třeba tam najde bankovku, nebo aspoň minci.
Byl tam čistý zánovní kapesník. Lepší než rezavým drátem do voka, řekl si pan Karel, vysmrkal se a zamířil k Vilzoňáku. Dnes bude klukům vyprávět, jaké to bylo na Hradě. Než je policajti vyženou na mráz. - Kdepak, chudoba cti netratí!

Ivan Binar, předseda Obce spisovatelů
Příspěvek na stránkách BBC

http://www.bbcczech.com
BBC, neděle 11. ledna 2004, 13:33 SEČ

Fejeton pro Ferdinanda Malchera

Uprostřed polí na mezi, kterou se ani družstevním rozorávačům nepodařilo rozorat, stojí útlý betonový sloupek ukončený zdobným oválem, v něm germánskou frakturou vyryté jméno: Ferdinand Malcher, pod jménem křížek a datum: 30. 7. 1936.
Byl to blesk, selhání srdce, splašení koně... Je snad ještě další způsob, jak vprostřed léta mezi poli odejít ze světa?
Sotva se dovíme, kdo byl Ferdinand Malcher. Zřejmě sedlák, určitě Němec, vždyť jsme v Sudetech a z původních obyvatel nezbyla ve vsi jediná duše. Odejít museli všichni, jaký měl ten který z nich podíl na strašlivé válce, nikdo nezkoumal. Mluvili německy, byli Němci, to stačilo.
Kdyby byl Ferdinand Malcher po válce naživu, taky by musel kamsi do ciziny. Do prázdných usedlostí přišli Češi z Čech, z Moravy i z Volyně, Slováci a Romové, v posledních letech tu našli přístřeší krajané z Kazachstánu.
Nedaleko odtud je ruina statku. Bydleli tam do nedávna dva bratři. V opilosti si zapálili střechu nad hlavou, zachránili holé životy, opustili tu spoušť a odtáhli někam jinam. Zůstaly po nich začouzené zdi a nesklizená jablka. Ve větvích jabloní se rozbujelo jmelí. Polibek pod jmelím o Štědrém večeru přináší štěstí.
Na protějším kopci zůstalo po větrném mlýnu větrno a hejna vrabců. Dole u potoka je kostelík obklopený hřbitovem. Jména mrtvých jsou už většinou česká, německých zbylo jen pár.
Po převratném listopadu, který sem spolu se svobodou přinesl i nejistotu, uspořádali místní zájezd do Rakouska. Vždyť takovou dobu nemohli paty vytáhnout! Po návratu se v hospodě holedbali, co se komu ve vídeňských obchodech podařilo ukrást. Ale třeba si jen tak vymýšleli, vždyť to nejsou žádní zloději, byli jen uvyklí brát z družstevního, a to se nepočítá…
Krajina je tu zvlněná, melancholicky krásná; pole střídají lesy a remízky, pilně tu ryjou divoká prasata, prohánějí se něžné srnky, přibývá mysliveckých posedů. Patří k dobrému tónu býti lovcem, mít svůj posed a střílet do zvířat. Dnes mohou i nekomunisté.
Poblíž pomníčku Ferdinanda Malchera jsem po převratném listopadu koupil pozemek a nechal postavit dům, protože je tu krásně, aby se měla kde scházet rodina. V příznivých dnech sem přijíždějí všichni moji vnukové - z Prahy a z Mnichova. Ano, z toho Mnichova, kde nás před válkou zradili spojenci, odkud po válce vysílala Svobodná Evropa.
Do jednoho místa, do jednoho století se toho vejde! Marie, Maximilián a Stella jsou Češi, Kuba a Toníček Němci, ale nevědí o tom; zpatlají dohromady oba jazyky a vůbec jim to nevadí. O Vánocích přijedou zas a pod jmelím uloupnutým z usychající jabloně Ferdinanda Malchera budou si spolu česky a německy rozumět.
A s těmi dětmi se dostaví záplava štěstí. Věřme, že se ti maličcí nedožijí zase nějaké války, zas nějakého vyhánění lidí z jejich domovů.

Ivan Binar, předseda Obce spisovatelů
Příspěvek na stránkách BBC

http://www.bbcczech.com
BBC, úterý 02. prosince 2003, 08:11 SEČ

O psech a lidech

Potkal jsem pitbulla s jeho člověkem: špičaté uši, nabroušené pohledy, oba jakoby z jednoho vrhu. Budili znepokojení. Lidé na ně pohlíželi kradmo a vyhýbali se jim obloukem.
Už v pradávnu kvůli odhozené kosti přidal se pes k člověku a už ho neopustil, věrný brach. Za snadné sousto zaplatil vlčí svobodou.
Není to rovný vztah: pán poručí, pes poslechne. Za trochu lásky, za kus žvance vyhoví. Jak se do psa volá, tak se ze psa ozývá.
V průběhu času se jich ve Vlkovicích vystřídala hezká řádka. První byl Míša se zakrouceným ocáskem, dárek nechtěný, ale přijatý. Vyžeňte důvěřivé štěně do sloty!
Nikdy jsme mu nezatelefonovali, že přijedeme, přesto nás vždycky očekával na zastávce. Jak mohl vědět, že jsme na cestě? Smál se od ucha k uchu, vrtěl ocasem, ale zdroj svých informací neprozradil.
Psí životy jsou pohříchu kratší nežli naše, Míšu vystřídala ta bestie Bročka. Neohřála se dlouho, musela pryč. Ani se neptejte, co znamená pryč.
Nedala si to vymluvit, ani výprask nebyl nic platný. Dávila kuřata a s mordou od krve tvářila se já nic, já muzikant a ještě k tomu pokrytecky předstírala oddanost. Co s takovým psem!
Taky tam nějakou dobu působil postarší nalezenec Baryk, pes od komediantů. Uměl vylézt po žebříku vzhůru, ale dolů jsme mu pomáhali. Po něm přišla řada Lumpíků, oddaných a toulavých, z nichž jednoho zastřelili krvelační lovci, dychtivi třeba jen chabého úlovku.
Všichni psi a psíci ve Vlkovicích mají svoje poslání: hlídají dům. Ubránit by ho nesvedli, jejich štěkot však varuje před vetřelci a upozorňuje na příchozí. Pragmatik by je nazval víceúčelovým zvonkem u dveří.
My, lidé nepraktičtí, máme psy pro potěchu, jako kamarády, průvodce na procházkách, spoluhráče při házení klackem, bytosti vhodné k drbání za ušima. Rozhodně však ani jeden z nich by nebyl vhodným exponátem pro psí výstavu.
Posledním v řadě je Karel, pes přívětivý, dychtivě přátelský a krásný - jak uhel černý trpasličí knírač bez papírů. Vyskakuje člověku až k bradě, je to pes vítací, i zloděje by pozval dál a otevřel jim sejf s rodinným stříbrem - jen si poslužte! Praktické využití žádné. Venkovský vzduch mu svědčí, lítá jako zběsilý, krade buchty z talíře...
Ale ouha! Já o vesnických voříšcích, zatímco ti dva s nabroušenými pohledy kráčejí po městské dlažbě a my nevíme, za jakým cílem. Pitbull a jeho člověk, jakoby z jednoho vrhu.
Proč si zachmuřený muž pořídil bojového psa, když mu jeho přirozenou rozkoš ze zápasu nemůže, protože v civilizovaném světě nesmí, poskytnout?
Lidé se jim vyhýbají v obavách. Není snad právě toto vzbuzování obav cílem nabroušeného páru? Není snad pes bojovník, potenciál síly a dravosti, lékem na zbědované sebevědomí ubohého, zamindrákovaného pána? Pro jistotu jsem se jim také vyhnul velkým obloukem.

Ivan Binar, spisovatel
Příspěvek na stránkách BBC


http://www.bbcczech.com
BBC, pondělí 20. října 2003, 10:10 SEČ

Tajemství hrobu číslo 381

Zjara to vypadalo beznadějně; zima nebyla příznivá pro břečťan. Zelené listy zešedly mrazem a zkroutily se zmarem - nic pěkného. Přitom se zdálo, že břečťan bude nejlepší.
Někteří pozůstalí řeší situaci vrstvou bílého štěrku, jenže i tou se časem provrtají nezdolné stvoly plevelů. Jiní své nebožtíky prostě pustí z hlavy.
Břečťan se mi jevil solidním řešením: je to pěkná rostlina, sama si roste, stačí jen dvakrát do roka přistřihnout fazónku.
V létě už to bylo lepší; pomrzlý břečťan se vzpamatoval a k jeho zeleni se přidala nezvaná bršlice - kozí noha. Bez milosti jsem ji vytrhal, ani se nevzpírala.
Mám v tom hrobě rodiče, prarodiče a praprarodiče z maminčiny strany, mezi nimi bratrance Zbyňka, ten zemřel, sotva se narodil.
Podle vžitých zvyklostí je hřbitov za kostelem. Vanovice mají kostely dva - uprostřed vsi katolický, připomíná tvrz. Ten, o němž je řeč, si postavili evangelíci po tolerančním patentu.
Když se už nemuseli skrývat, dali najevo nabyté sebevědomí a navzdory nevoli příslušného katolického biskupa postavili kostel velikánský, s dvěma věžemi.
Na hřbitově za kostelem byli pochováváni jenom evangelíci, katolíci měli svůj. Za komunistů připadla péče o místo posledního odpočinku obci, na katolickém hřbitově se přestalo pohřbívat, nebožtíky obou konfesí spolu s bezvěrci začali ukládat k poslednímu odpočinku nahoře u evangelíků.
I v časech víře nepříznivých se o hřbitov ve Vanovicích staral hrobník Franta Hrobařů. V každou dobu byl tu k potkání: kopal, hrabal, plel a sázel, žal a ořezával, zaléval... Bršlice - kozí noha měla sem přístup zakázán. Ale všeho do času… Už to má za sebou.
Odnesl jsem náruč plevele na vyhrazené místo a vydal se na obecní úřad zjistit, kolik dlužím za hrob. A tam mi člověk v krátkých kalhotách sdělil, že jsem na špatném místě, obec už se o hřbitov nestará, svěřila ho péči Pohřební služby pana Václava Holuba z Letovic.
Čiperná dáma ukrytá zčásti computerem v Pohřební službě pana Holuba mi sdělila, že za hrob číslo 381 zaplatil pan Tajovský z Pamětic, takže já jim nejsem vůbec nic dlužen.
Část informace týkající se platby je příznivá, zbytek znepokojivý.
Proč nějaký cizí pán má za mne co platit? Nepopletli čísla? Nevyměnil někdo mé nebožtíky za svoje? Dneska se hodně krade, dokonce v kostelích i na hřbitovech, zlodějové se už ani Boha nebojí… Co když mi ten hrob ukradli?
Nebojte se, hrob se nemůže ztratit, ujistila mě čiperná zaměstnankyně pohřební služby. Slíbila, až zjistí, jak se věci mají, že mi dá vědět. Nechal jsem jí tam v Letovicích adresu a telefon.
Už je to hezkých pár měsíců, dosud se neozvala. Snad ještě hledá v hlubinách svého computeru číslo 381, můj hrob.

Ivan Binar, spisovatel
Příspěvek na stránkách BBC


http://www.bbcczech.com
BBC, úterý 07. října 2003, 10:27 SEČ

čtvrtek 9. dubna 2009

Projev na valné hromadě Obce spisovatelů

Když jsem svolil ke kandidatuře na předsedu Obce spisovatelů v roce 2002, patřilo se, abych na valné hromadě něco pronesl. A tak jsem přečetl v aule Filosofické fakulty University Karlovy tento diskusní příspěvek:

Dámy a pánové,
promluvím o našem vztahu k pokladu nejcennějšímu, k rodinnému stříbru národa; k pokladu živému, který nelze uložit v temnu, suchu a chladu a čas od času předvést veřejnosti. Nemám na mysli pivovar v Plzni, Škodovku, tuzemský rum, karlovarský porcelán, olomoucké tvarůžky ani hokej, nýbrž češtinu – hodnotu pouze naši, odlišující nás od ostatních národů. - O všelijakých rodinných stříbrech se toho naklábosilo habaděj, mateřský jazyk a péče o něj však nebyly dosud tématem pro širší diskusi. Nikoho snad ani nenapadlo, že tento podstatný znak národní identity by mohl být ohrožen. Národ však a jeho zájmy bývají často přetřásány, kdekdo se jimi ohání. Národní zájmy se staly výhodnou floskulí ohaněčů, nelze je totiž dost dobře definovat. Svůj vztah k národu demonstrovali politikové rozmanitých stran v době předvolebního pachtění v nevěrohodném gestu: vystoupali na Říp. Hodlali uhodit na zasutou strunu vlastenectví a probudit národ nebo to byl kalkul, jak se voličům vlichotit a ulovit co nejvíc hlasů? Gesto vyčpělo, skutek utek. - Ale co jazyk, jediné nezpochybnitelné národní specifikum? Vždyť kulturou obecně se od evropských sousedů nijak nelišíme.
V převratné současnosti, kdy prosperita je prioritou neboli úspěch předností, dostává čeština pěkně do těla. Zmocnili se jí bezuzdní uživatelé v domnění, že snese všechno a jim je všechno dovoleno, vždyť máme tu svobodu. Křehká a bezbranná – „neošetřena“ žádným zákonem – je naše mateřština zanedbávána, pomíjena, redukována, zneužívána, kroucena, lámána a znásilňována: ve sdělovacích prostředcích, které byly z původního poslání přinášet informace a názory degradovány na zglajchšaltované nosiče reklamy, na návěštích nazývaných billboardy, na vývěsních štítech obchodů a firem, v simplifikovaném všedním hovoru. – Brutálně se zachází s pokladem, který byl darován každému z nás.
Co na to my, spisovatelé a básníci, literáti čeští? Pro nás je přece jazyk cestou i cílem, je to prostředek a účel zároveň, co bychom si bez něj počali… I my jsme se zmocnili češtiny nebo se jí ujali (snad lze dokonce říci, že nám byla svěřena) a tím jsme na sebe vzali povinnost o ni pečovat. Což také pokorně a pilně činíme – knihy se stále ještě píšou a vydávají. Za jakých podmínek, za jakou mzdu! Jaké máme šance v nelítostné konkurenci povrchních, necitlivých a uspěchaných novinářů, bezohledných obchodníků, lhostejných ignorantů, dravé komerce? Jakou šanci má zádumčivá kniha veršů proti agresi reklamy zneužívající toho, co básník objevil? Můžeme snad víc než usednout večer po práci, která nám přináší obživu, na zadek a psát? - A pak své dílo darovat a nebo vnutit národu…
Postavení spisovatele je u nás nedůstojné. Mnozí jsme okusili násobené zklamání při hauzírování s plodem letité práce od jedněch dveří ke druhým. Přitom však s hořkostí chápeme nakladatelovy důvody, proč nevydá knížku, která mu nezaručí zisk. Z našeho hlediska a z hlediska vyššího principu mravního kniha, literární dílo nemůže být zbožím. Deset milionů Čechů nedokáže zaplatit svou literaturu nakupováním knih. Vždyť kolik procent lidí vůbec čte? Kolik básní do roka si koupí průměrná Novákovic rodina? Zdá se, že některé žánry by byly bez oživovacích zásahů odsouzeny k zániku. Chceme-li zůstat svébytným společenstvím s nezbytnými znaky národa, musíme o literaturu pečovat – dotovat ji z veřejných a také ze soukromých prostředků. Společnost by měla uznat, že činnost spisovatele není sebeukájením, nepotlačitelnou exhibicí, ale že je to práce stejně potřebná jako kterákoli jiná a zaslouží si jako kterákoli jiná práce přiměřený plat. Aby bylo na inkoust a papír a taky na chleba s máslem. Je to práce těžká, odpovědná a důležitá, vyžaduje soustředění a dostatek času, nedá se znormovat; má své zvláštnosti, každý ji dělat nemůže, vyžaduje talent. Bez literatury bychom nebyli národ, zbylo by z nás beztvaré skupenství obyvatel, cizorodý chuchvalec nepojmenovatelných konzumentů uprostřed Evropy.
A co na to společnost, nově vzniklé elity, co vlastenečtí politikové sešlí z Řípu? Jak si váží rodinného stříbra, nejcennějšího národního pokladu? - Jako by tu stále platil popletený žebříček hodnot, na jehož nejvyšší příčce stojí hřivny hmotné, zatímco duchovno strádá; jako by pořizovací cena určovala kvalitu – a to je ošidné. Na tom popleteném žebříčku stále ještě stojí kopaná nad knihovnami, bankéř nad učitelem, ekonomika nad kulturou a nad životním prostředím. Jako by politikům preferujícím hospodářský úspěch nedocházelo, že úpadek v kultuře vede také k úpadku ekonomickému. Snad by si rozhodující činitelé měli uvědomit, jak důležitá je literatura pro uchování a rozvoj jazyka; jak důležitý je bohatý a kultivovaný jazyk pro existenci národa. Bez pěstování literatury totiž jazyk krní, zužuje se do prefabrikátů, do zvukových kódů, nakonec se smrskne na skřeky a posuňky, jakými se dorozumívali pravěcí lovci zvěře, jimiž se dorozumívají burzovní spekulanti, lovci peněz.

V Praze, 9.listopadu 2002

o –

Ach, ty moje Rakousko...

(1995, Praha)

Impuls k napsání následujícího textu přišel od Christy Rothmeier, bylo to určeno pro solnohradský časopis Literatur und Kritik

O Rakousku jsme toho v Československé socialistické republice věděli pramálo. Jediné noviny, které k nám odtud komunisté podstrkovali pod železnou oponou byly VOLKSSTIMME. Kdo by četl takové noviny! – Mluvím teď o generaci, která nezažila císaře pána ani demokracii první Československé republiky. Mám na mysli děti padesátých let. Básník Karel Kryl nás nazval Gottwaldovými vnuky. Dědečka si člověk holt vybrat nemůže...
Já jsem lnul k dědečkovi pokrevnímu. Ani od něj jsem se o soudobém Rakousku nic nedověděl, Volksstimme nečetl. Měl však rádio Tesla, antikvární kousek, hodnou chvíli to trvalo, než se rozehřály lampy. Když se však rozehřály, bylo možné naladit rakouský rozhla, u nás velice populární pořad Autofahrer unterwegs. Cosi neskutečného. Hráli tam zápoadní hudbu, někdy dokonce rock‘ n roll. Pro pubertálního chlapce z „tábora míru a socialismu“ to byla nedosažitelná svoboda. Odtud jsem znal dva slavné Rakušany: Toni Sailera a Udo Jürgense. Ovšem nejslavnějším „rakušákem“ v Československu byl neuvěřitelně spolehlivý benzínový zapalovač. Po léta jsem ho nosil v kapse, barva z něj dávno slezla, nikdy mě nezklamal.

Mí první Rakušané – Prvního živého Rakušana jsem potkal až v roce 1977 na Rakouském velvyslanectví v Praze. Bez jakýchkoli průtahů mi do pasu vystěhovalce vrznul razítko, které bylo klíčem k vrátkům v železné oponě. – V tom roce mě totiž panující soudruzi vyháněli z vlasti a spolkový kancléř Bruna Kreisky nám v Rakousku nabídl útočiště. Od toho okamžiku nedám na Rakousko dopustit.
S komunistickým režimem jsem si doma užil své a tady se mi dostalo svobody. Měl jsem o ní jen mlhavou představu čehosi krásného. Osobním vláčkem jsme – žena, dvě děti a já – 27. května 1977 prorazili hranici... a byli svobodní. – Usměvavý celník, který za dráty nastoupil do vlaku, byl dalším Rakušanem, s nímž jsem přišel do styku. A pak se ve vlaku na četných stanicích střídala děcka s pestrými brašnami na zádech, žáci přespolňáci jeli ze školy. – Konečná byla ve Vídni, nádraží Praterstern. Obří kolo, stánky s ovocem, květiny, pestré tramvaje, všude zářivé barvy, něco nevídaného po té bezútěšné šedi totalitní každodennosti v mé znásilněné zemi. Očekávali nás tu dva mužové pověření samotným kancléřem, aby se o nás postarali: krajan Přemysl Janýr a rodilý Rakušan Bruno Aigner z parlamentního klubu socialistů. – Od té chvíle bych se už svých dalších Rakušanů nedopočítal.

Dům ve Druhém okrese. – Hnízdila v něm podivná atmosféra nedůvěry. Na dveřích bytů vyblýskané mosazné kování, tři až pět zámků. Nájemníci je všechny pečlivě zamykali, byť si jen odskočili pro pět housek k Pabstům do pekárny. Jen zřídkakdy jsme některého ze sousedů v domě potkali. Zdálo se, že před námi prchají, že prchají sami před sebou, za pěti zámky se ukrývají před světem a špehýrkami se dveřích svět a nás čtyři vetřelce v obavách pozorují. Jako by je ten cizí prvek, jenž se objevil v jejich ustáleném a přehledném světě mohl nějak ohrozit. Jenže ty zámky na dveřích už tu byly před námi. – A když místní, všem dobře známý opilec znečistil chodbu, poslali domovníka nejdřív na nás.
Naše malá Markétka, dítko radostné, zatoužila silně po babičce a protože cesta k vlastní na Moravu byla odříznuta, našla si paní Heinrichovou ve dveřích naproti. Tak dlouho si ji vytrvalým pokukováním a dalšími bezelstnými způsoby namlouvala, až se vloudila do její přízně. Paní Heinrichová si ji přivinula na bujné poprsí a začala jí říkat: ty můj Vrabčáku. – Tímto způsobem jsme našli cestičku aspoň k nejbližším sousedům v domě. Jednou jsem paní Heinrichovou přistihl, když potají čistila zanedbávanou mosaz našich dveří.
Druhý vídeňský okres není sice nejlepší adresou, je však příjemným místem k pobývání – živo je tu v ulicích i v parcích. Ostatně celá Vídeň je čiperné město plné života, jako by lidé nespěchali do práce, nýbrž za zábavou. Můj ruský přítel Andrej Lozin, malíř a restaurátor ikon, měl namířeno do Izraele, Vídeň měla být jen krátkou zastávkou na cestě. Když se tu však napil vína, když okusil pivo a chleba, zamyslel se a prohlásil: Tady se dá žít! – A už z té Vídně nevytáhl paty.
Zdejší obyvatrelé poněkud zanedbávají kulturu bydlení; ulice, kavárna a hospoda jsou jim víc domovem než malý a nevybavený byt. Automobil pak je jim symbolem úspěchu a hračkou nejmilejší. Rakušané jsou národem Nikiho Laudy: jezdí rychle a bezohledně, ale rádi. Vídeňáci spílají Dolnorakušanům „ostříhaných“, což bylo označení pro nevolníky. Oni totiž obyvatelé velkých měst bývají namyšlení. Domnívají se, že elegantním místem zrození také oni získávají na eleganci a neuvědomují si, že král může pocházet třeba z Poděbrad. Nadávají z mercedesu a přitom bydlí v jednom pokoji bez koupelny, záchod na chodbě.
Slyšel jsem historku o člověku Hugonovi, narozeném ve Vídni, kus dětství strávil v Ottakringu a pak se s rodiči přestěhoval do hájovny v Čechách. Celý život prožil v Československu a když se jako vetchý stařeček dožil pádu komunismu, vydal se do krajiny svého dětství. V Ottakringu vstoupil do domu, v němž se naučil chodit a mluvit, v němž prožil plachou dětskou lásku; ovanula ho dávno zasutá atmosféra – kamenná dlažba, výlevka s vodovodem, leptané sklo v oknech do dvora; čas jako by neměl význam, jako by neuplynulo bezmála šedesát let... Vtom se otevřely jedny dveře, vyštrachala se stařičká paní s kbelíkem a zamířila k výlevce. Spatřila příchozího, usmála se na něj a řekla: „Hugo, kdes byl tak dlouho?“ – Řekla to takovým způsobem, jako by měli před chvílí cosi domluveno a on se někde zapovídal.
V mé vlasti se lidé před listopadem 89 dělili na dvě skupiny: oni a my. Služebníci režimu s veškerými výhodami na jedné straně a odpůrci (mlčící i hlasití) na straně druhé. Vše bylo jasné. V současné době prochází česká společnost procesem demokratizace a ten s sebou nese také diferenciaci. Takovouto diferenciaci jsem poznal před lety v Rakousku.
Našemu Davidovi bylo deset, doma skončil čtvrtou třídu a neuměl slovo německy. Ve Vídni nastoupil do první třídy hlavní školy, do tahu dvě, ten je pro slabší řáky, zaměřen spíš prakticky. V pololetí – to už mluvil jako když bičem mrská – ho přeřadili mezi nadanější. A když končil školní rok, zeptali jsme se paní ředitelky, zda by nebyl zralý pro gymnázium. „Samozřejmě,“ odpověděla, „na tom chlapci je poznat, že pochází z vyšší vrstvy.“ – Mé ucho napájené dosud marxismem-leninismem a jeho odvary, diktaturou proletariátu a beztřídní společností poprvé uslyšelo hovořit o společenských vrstvách jeko o něčem živoucím a samozřejmém: vyšší vrstva, nižší vrstva! Poněkud mi to zamotalo hlavu.
Ano, mezi lidmi jsou rozdíly, o tom není sporu. Šanci udělat ze sebe vzdělaného a kvalitního člověka by však měli mít všichni, kteří po tom touží. A to bezpochyby v Rakousku mají. Jisto je, že dělníka ze Simmeringu nenapadne zajít do Opery, nějak se to nehodí, má jiné potřeby a jiné radovánky. Je to tak dobře? Nevím.... Ale je tomu tak. Snad je to lepší než pokrytecké, proklamované rovnostářství, přičemž ti u moc jsousi rovnější.

Umělecká kytovna. – Už jsem to kdesi napsal, nerad se opakuju, jenže lepší příměr mě nenapadá: vyskočili jsme z okna hořícího domu jen tak v nočním prádle a dopadli do Rakouska, do země se slušným společenským systémem a našemu srdci blízkou kulturou – na každém mostě svatý Nepomuk, stejné baroko, tři sta let v jednom státě. Zachránili jsme životy a duše. Rakousko se o nás postaralo jako o vlastní.
Brát podporu od státu je výjimečný, havarijní způsob obživy. Vzal jsem první práci, která se naskytla. V Kettenbrückengasse byla firma, jakou jsem jinde na světě nepotkal: umělecká kytovna. Poněkud obskurní krámek na spravování předmětů z křehkých materiálů – sklo, porcenám, fajáns a keramika. Někdo by to nazval restaurátorstvím, bylo to však pouhé kašírování nenapravitelných škod, fušeřina sloužící lstivým obchodníkům, aby napálili nezkušeného zákazníka, poslední naděje nešikovné služky, které se podařilo rozbít čínskou vázu. Majitel byl podezřele úslužný a nabídl mi padesát šilinků čistého na hodinu. A to bylo málo, pramálo. Bylo to však lepší ne ž chodit s nastavenou dlaní pro podporu.
Jako literát jsem v Rakousku zcela propadl. Nepodařilo se mi udat rukopisy tří knížek pro děti, z nakladatelství Jugend und Volk mi je vrátili převázané pevným provázkem. (Povídku Návrat Huberta Škapy mi v časopise Literatur und Kritik otiskli až poté, co jsem jednomu vlivnému pánovi slepil rozbitý falsifikát etruské vázy.) Své literární nevyčítám Rakousku – chraň Bůh! – nýbrž sobě. Byl jsem málo průrazný a neumím psát německy.
Když mého zaměstnavatele zavřeli pro podvody, přišel jsem o práci a o dvě tisícovky týdně. Stal jsem se nezaměstnaným se všemi důsledky. Na pracovním úřadu mi pak sdělili hořkou pravdu: šíéf mě u nich přihlásil jenom na půl úvazku. Ačkoli z ruky vyplácel dohodnutou částku za osm hodin práce, oficiálně přiznával polovinu a z té mi vypočítali mizernou poloviční podporu v nezaměstnanosti. A ještě k tomu jsem byl veden jako dělník (nižší vrstva?), nikoli jako zaměstnanec. Z toho plynulo, že jsem musel každý čtvrtek na pracovní úřad pro razítko. Abych se nemohl vymlouvat, že nemámna cestu, vybavili mě jízdenkami pro městskou dopravu na dvě jhízdy týdně – tam a zpátky. Ty jízdenky byly modré, zcela jiné barvy než jízdenky obyčejné, kupované v trafice. Aby každý věděl, že s ním v tramvaji jede nezaměstnaný. – V diferencované společnosti není dobré patřit ke spodní vrstvě.

Dům lidských práv. – Starosta obce Alberndorf (okres Hollabrunn) pan Friedrich Zottl usiloval v temných dobách rozděleného světa o navázání přátelských styků mezi sousedícími dolnorakouskými a moravskými obcemi. Pokoušel se o kontakty se starosty na druhé straně a samozřejmě narážel na zeď nepochopení. Něco takového by přece nahlodalo samotné základy totality. Vytrvalé kapky však i skálu nahlodají.
Jednou z takových kapek byl Dům lidských práv. Jak jinak dát najevo postoj demokrata a humanisty vůči totalitě, tuposti a nevstřícnosti v sousedství, nežli dobře viditelným gestem. Pan starosta se rozhodl pomoci člověku odvedle, disidentovi, odpůrci tamního režimu. Našel takového člověka v tísni, jemuž obec Alberndorf poskytla vše, co je zapotřebí k životu a k práci: domek se zahradou, dílnu, pec. Když se sem český keramik František M. Stěhoval, dům byl nově opraven a zařízen do všech maličkostí; občané alberndorfští dokonce naplnili ledničku a na posteli byla pokrývka, sterou společně upletly místní ženy. Takto symbolicky byl náš člověk přijat občany obce Alberndorf. – A byla veliká sláva, katolický kněz vysvětil dům a na zdi do ulice byla odhalena decentní bronzová cedulka: DŮM LIDSKÝCH PRÁV.
Po několika letech se z Františka stal Franz a nenápadná cedulka, za níž se skrýval velký sen pana starosty – dát do pořádku vztahy mezi sousedy – z domu zmizela. Kazila prý umělci obchody.
Pan starosta Zottl se dočkal pádu železné opony. S čerstvým československým ministrem zahraničí Jiřím Dienstbierem ji na kousky stříhal kleštěmi; vždyť i on se zasloužil o pád komunismu. Opentlené kousky ostnatého drátu – trofeje velkého vítězství rozumu, kultury a demokracie pak rozdal alberndorfským občanům.

Uprchlický tábor Traiskirchen. – Záhy poté, co jsem přišel o špatně placené místo v umělecké kytovně, má „dobrá víla“ Přemysl Janýr mi našel slušně placenou práci tlumočníka na volné noze v uprchlickém táboře. Vyřešilo to naši zoufalou finanční situaci a také na společenském žebříčku mě postrčilo nejmíň o dva šprušle výš.
Nemám při ruce statistiky a snad ani nejsou nutné – kolik lidí bylo přijato, kolik jich tudy prošlo, jak dlouho pobyli a kolik jejich pobyt stál, kdo si přitom namastil kapsu, komu bylo ublíženo, kdo koho obelstil, kolik uprchlíku bylo fvyfotografováno, kolik nasyceno, kolik, kolik, kolik... Jisto je, že Rakousko v době nazývané studená válkou, detente či normalizací, v dobách panování „říše zla“ nad značným kusem světa, bylo majákem pro všechny zoufalce, kteří nemohli žít ve své vlasti. Uprostřed Evropy existovala země, kam se bylo možné uchýlit. Lidé, kterým nezbylo než utéci, našli tu střechu nad hlavou, místo, kde je možné spočinout a nabrat sil.
Jistě, byl to uprchlický tábor se všemi průvodními znaky, samozřejmě i negativními. Lidé si s sebou přinesli spoustu problémů, mnozí sami byli problematičtí. Každý však, kdo se přihlásil, byl přijat a bylo o něj postaráno. Péče o uprchlíky v Rakousku byla aktem humanity, projevem evropské kultury a křesťanské morálky.

Jednoho dne seděli tři lidé v umělecké kytovně a snažili se napravovat nenapravitelné: Ljubo Tobolar, po otci Srb, po matce Rakušan, Čech po babičce, Magda Csutak, Maďarka ze Sedmihradska a jeden Čech z Moravy. Bylo to někdy kolem roku 1980, ve Vídni. Kterýsi z nás zabroukal jednoduchou melodii a ostatní se přidali, každý svým jazykem: německy, maďarsky a česky. A nebyla to hymna dávno zaniklé monarchie, tuto píseň jsme zpívali:
Pes jitrničku sežral, docela maličkou,
kuchař se na něj dožral, praštil ho paličkou.
Plakali všichni psové a kopali mu hrob,
na desce mramorové byl nápis těchto slov:
Pes jitrničku sežral, docela maličkou,
Kuchař se na něj... atd...usw...etc...

- o -

Můj bratr Kain

(1969, Ostrava)

Zveřejněním následující povídky v brněnském časopisu Kurýr (šéfredaktorem, který měl kuráž ji zařadit byl Ludvík Štěpán) jsem spáchal trestný čin pobuřování z nepřátelství k socialistickému státnímu zřízení Československé socialistické republiky. Text sem umisťuji i přes jeho notnou naivitu a kostrbatost jako dobový dokument.

Všude visely lampiony a girlandy, i když nebyl žádný svátek. Hýřily barvami v tom podivném městě. Visely všude mezi zdmi prolezlými vlhkostí a plísní, nad rozježděnou vozovkou hlavní třídy, nad patlavým blátem, výkaly a splašky. – Těžké vozy naložené veteší jezdily sem a tam, vozkové jen občas pozvedli svůj pohled od koňských zadků, aby švihli bičem a kletbou popohnali líná zvířata. Uměli asi pět kleteb a jiných slov nepoužívali. Občas projelo ulicí auto s vysokými koly a ohodilo chodce, vozy a domy řídkým blátem. – Několik opilců se vypotácelo ze dveří zaplivaného hostince. Začali močit na prašivého psa, ležícího na prahu lokálu. Pes překvapeně otevřel oči, zvedl se na třaslavých nožkách, stáhl ocas a zchlíplese odkolébal několik kroků od místa ohrožení. Znovu si lehl. – Opilci se chechtali, jako by se jim povedla bůhvíjaká duchaplnost. Jeden z nich se začal dokonce plácat do kolen a pokřikovat:
„Polijte ho petrolejem, potvoru!“ Sáhl do kapsy, vylovil zápalky a začal je lámat o třecí plochu krabičky. Když se mu nepodařilo ani jedinou zapálit, mrštil jí vztekle po netečném zvířeti a začal zvracet. – Kolem chodili chodci: muži v šedých pláštích zastříkaných blátem, v gumových botách a s králičími beranicemi na hlavách, ženy v galoších a s červenými šátky. Míjeli se bez pozdravu, každý šel sám se skloněnou hlavou a s rukama v kapsách. Nikdo si s nikým nepovídal a já jsem z nich měl dojem čekárny u lékaře, kde se nikdo nezná a každý si pěstuje svou bolest, aby náhodou nepominula, když se otevřou dveře ordinace. Na popravu se chodívalo s bubny, někdy i s píšťalami.
Opilci byli jedinou skupinkou lidí v celém městě. Chodci se od nich odvraceli, nikdo neutrousil poznámku: „Ti ale vypadají!“ nebo „To zase někde pršelo!“ jak to mají někteří lidé ve zvyku při setkání s opilci. Nikdo neřekl: „Nechte toho psa na pokoji!“ ani „To je ošklivá potvora!“ Vyhýbali se skupině velkým obloukem a dívali se na opačnou stranu.
Hledal jsem mezi chodci děti, které by jely na trojkolce nebo na koloběžce nebo které by rodiče nesli na rukou nebo vedli za ruku. Hledal jsem děti, které by říkaly „Tati, tenhle lampion je nejkrásnější, má oči a nos!“ či „Mami, kup mi tu velikou červenou papírovou hvězdu.“ – Hledal jsem děti, které by se ptaly „A proč jsou všude lampiony?“ „Proč někdy svítí slunce a někdy jsou mraky?“ – V tom městě nebyly ani děti, které se neuměly ptát. V tom městě nebyly děti vůbec!
„Prosím vás, kde jsou děti z tohoto města?“ zeptal jsem se ženy v galoších s červenýmn šátkem na hlavě, která mě právě míjela. Trhla sebou, hlasitě vykřikla „Ať žijí Vyvolení!“ a poděšeně odběhla. – Dohonil jsem muže v králičí beranici, šedivém plášti a gumových botách.
„Kam jste dali děti?“ zeptal jsem se ho.
„Vyvolení jsou nejskvělejší!“ zakřičel a pak usykl: „Pst, děti se nerodí, lidé se přestali milovat!“ Muž přidal do kroku. – Vešel jsem do domu, ve kterém se narodil můůj otec a kam mě přivezli před jedenatřiceti lety z porodnice. Omítka byla zpoloviny rozstřílená a čelní zeď přikrata obrovským transparentem s namalovanými pestrými květinami a s nápisem:
KUPŘEDU S VYVOLENÝMI V ČELE !
Nad vchodem visel lampion.
Vešel jsem do toho domu z téhož důvodu, z jakého jsem vešel do tohoto města a z téhož důvodu, z jakého jsem se rozhodl opustit na pár dnů svůj srub u jezera a navštívit tyto končiny. – Když teď o tom přemýšlím,marně hledám ve svém počinu nějaký smysl. Při kvapném odchodu z tohoto města před dvacíti lety jsem si slíbil, že se sem za dvacet let vrátím. Třeba jenom na pár dnů. Po maturitě jsme si taky svatosvatě přísahali, že se po pěti letech setkáme. Nepřišli jsme ani jeden. Nanalézám důvodu, proč bych měl tedy plnit svůj dětský slib. – A přece jsem tu, vcházím do domu, ve kterém je pokoj s krbem. Ten krb má škvíru a v ní jsem si nechal skoro celou tabulku čokolády. Ukradl jsem ji svému bratrovi Kainovi a při kvapném odchodu jsem na ni zapomněl. Kain tehdy strašně zuřil a zůstal ve městě. Tak tady je ten důvod mé přítomnosti.
Odhodil jsem oharek cigarety mezi ostatní smetí na podlaze chodby v prvním patře, očistil si rukáv pláště. Že jsem si nedal pozor! Zdi jsou tu vlhké, malba se odlupuje, plíseň tvoří mapu neznámé planety. A kabát je docela nový, žena mi jej koupila na cestu. – Marně jsem hledal zvonek u kterýchkoliv dveří na chodbě. Nějak jich přibylo, těch dveří. Chodba jich byla plná. Jedny dveře sousedily s druhými. Asi zde zřídili hotel. Ale bez portýra? – Zabušil jsem na první dveře. Chvíli bylo ticho, pak se v kukátku objevilo oko a ozval se mužský hlas:
„Kdo je?“
„Já,“ řekl jsem nesměle a začal něco zmateně vysvětlovat o krbu, škvíře a čokoládě.
„Kdo, já? Vyvolený?“
„Ne, Abel se jmenuji.“
Oko zmizelo. Čekal jsem, že se dveře otevřou a ony se neotevřely. U druhých dveří se historie opakovala.
„Kdo? Vyvolený?“
„Ne, Abel.“
Tloukl jsem na všechny dveře a lomcoval klikami. Jedny povolily. Vešel jsem. Pokoj měl tvar nudle, široké jako dveře. U stropu malé okénko, židle a železná postel. V posteli ležela postava, přikrytá šedou dekou.
„Dobrý den,“ řekl jsem a přistoupil k posteli. Byla nohama ke mně a její šířka byla totožná s šířkou pokoje. Spáč musel přelézat kovové čelo. – „Dobrý den, řekl jsem bez odezvy. Šlápl jsem do čehosi měkkého. Stál jsem na vyhnilém místě podlahy, rostly tam houby. Zatahal jsem za pokrývku. Nic. Stáhl jsem pokrývku ze spáče. Na zrezivělé drátěnce bez matrací ležel starý muž v gumových botách, šedivém plášti, na hlavě měl beranici z králičí kůže. V místě očí, v nose a v ústech se hýbali bílí červi.
Viděl jsem dvě mrtvolky v životě. Otcovu a matčinu. Otec měl žlutou kůži a oči zatlačené stříbrnými penízky. Matka držela v bílých rukou kytici bílých karafiátů. Tato mrtvola byla mou třetí. – Vyběhl jsem ven a vrážel do chodců.
„Támhle leží mrtvola!“ vykřikoval jsem a ukazoval na náš dům. Chodci jen zrychlili krok. Utíkal jsem blátem hlavní třídy mezi girlandami a lampiony ke skupině opilců. Drželi se kolem ramen, dívali se na spečený škvarek u svých nohou a zpívali:
„Nikdy se nevrátí pohádka mládí, ze všech pohádek ta nejhezčí...“
„V jednom domě je mrtvola!“ vykřikoval jsem na ně. – Muž, který se před chvílí plácal do kolen, spustil ruce z ramen svých kumpánů a začal se znovu plácat do kolen.
„Haf, haf, tady je taky mrtvola,“ ukázal na černý spečený škvarek, který byl ještě před chvílí starým olezlým psem. – „I ty budeš mrtvola,“ vykřikoval opilý muž. „polijí nás všechny petrolejem a zapálí. Kurvy, kurvy, kurvy!“ – Poslední tři slova vykřikoval velmi hlasitě a kopal do zbytků psa.
V mžiku se ulice vyprázdnila. Lidé zalezli do domů a postranních uliček. I zpívající opilci se odvrávorali kamsi pryč. Zůstal jsem tu s vykřikujícím opilcem sám. – Lampiony se pohupovaly na svých drátečkách v mírném větru a všude bylo ticho jako pod hladinou jezera (musím si vyměnit hadici u potápěčského přístroje, napadlo mě). – Najednou se ozval zvuk motoru. Z postranní ulice vyjel terénní vůz a v něm byli Vyvolení. Byli oblečeni v černékůži, na rukou černé rukavice a na hlavách rudé přílby. Jejich obličeje ukrývaly kovovémasky, měly stejnou podobu mladého muže, která mi kohosi připomínala. – Vyvolení vyskákali z vozu a namířili na nás zbraně.
„Kdo?“ zeptal se jeden z nich.
„On,“ řekl opilec roztřeseným hlasem a ukázal na mne.
Muž, který se ptal, vystřelil na opilce. Ten se chytil za břicho a upadl do bláta vedle pozůstatků psa. Dva Vyvolení odzátkovali kanistr s benzínem a vylili obsah na opilcovu mrtvolu. Muž, který vystřelil, škrtl zapalovačem a k obloze se vyvalil černý kouř. – To už jsem viděl s želízky na rukou z auta, které mě odváželo.
Za městem v betonové vile, v místnosti bez oken jsem zůstal sám s mužem, který střílel:
„Přece jsi přišel, Abeli. Jsem tvůj bratr Kain.“ – Sundal si kovovou masku a já jsem zjistil, koho mi připomínala její podoiba. Byl to můj bratr Kain, kterému jsem kdysi ukradl čokoládu a on na to nezapomněl. – Z jeho zbraně vylétly proklatě rychlé kousíčky kovu, ucítil jsem šílenou bolest v břiše a pronikavý zápach benzínu.

- o -

Opis rozboru Českého úřadu pro tisk a informace adresovaný odboru kultury Krajského národního výboru v Ostravě

ČESKÝ ÚŘAD
PRO TISK A INFORMACE V Praze dne 21. ledna 1970
Praha 1, Benediktinská 1 čj.: 196/70-II.

Odvolávám se na telefonický rozhovor s. dr. Kepáka z   Českého úřadu pro tisk a informace v Praze se s. Chaloupkou dne 16. ledna 1970 o problematice časopisu TRAMP a upozorňuji na to, že zejména obsahem čísla 11/69 tohoto časopisu byly znova uveřejněny skutečnosti, které jsou v rozporu s důležitými zájmy vnitřní i zahraniční politiky státu.
Vážné závady v obsahu čísel 2 – 5/69 časopisu TRAMP byly projednány s pracovníky vašeho odboru dne 16. června 1969. Zejména obsah některých materiálů publikovaných v čísle 5/69 např. obsah čláku „Cizí skála“ nebo „vtipu“ o odchodu cizích nezvaných hostů, popřípadě vtipu s textem „Jak sestavu našeho repre mužstva v hokeji vidí pan Konzerva“ oživovaly emotivní nálady ve vztahu k Sovětskému svazu. Byl proto učiněn závěr, že je třeba užít vhodné sankce podle zák. Č. 127/1968 Sb. A že vzhledem k tomu, že jde o první postih, udělí Severomoravský Krajský národní výbor vydavateli důtku.
Přesto však ve dvojčísle 7 a 8/69 časopisu TRAMP byly opět uveřejněny materiály obsahující skutečnosti, které jsou v rozporu s důležitými zájmy vnitřní a zahraniční politiky státu. Zastavil proto dne 12. srpna 1969 Český úřad pro tisk a informace v Praze pod čj. 1981/69-II. expedici tohoto čísla, pro závady v obsahu glosy „Stalo se dávno“, ankety se soubory na PORTĚ 69 a vtipu o vších a blechách. Podrobný rozbor obsahu těchto článků byl vydavateli zaslán dopis Českého úřadu pro tisk a informace ze dne 6. září 1969 čj. 2198/69-II. se žádostí, aby se vydavatel do 5 dnů vyjádřil, zda a jakým způsobem hodlají sami učinit opatření, aby informace obsažené v uvedených článcích nebyly ve smyslu § 3 odst. 2 věta první zák. Č. 127/1968 Sb. zveřejněny. Současně byl vydavatel tímto dopisem upozorněn, že zveřejnění skutečností obsažených v uvedených článcích by mohlo být podkladem pro uložení sankcí uvedených v § 8 odst. 2 písm. b) až d) zák. Č. 81/1966 Sb. ve znění § 4 zák. č. 127/1968 Sb., popřípadě pro rozhodnutí podle § 8 odst. 1 písm. c) cit. zák. Vydavatel reagoval na upozornění na zajištění závady dopisem ze dne 10. září 1969 zcela nekriticky a postavil se na stanovisko, že výtky jsou motivovány zásadovou nedůvěrou vůči všemu, co se týká trampingu. Po několika nevhodných návrzích na odstranění závad ve dvojčísle 7 až 8/69 navrhl vydavatel opatření, na základě něhož Český úřad pro tisk a informace v Praze uvolnil dopisem ze dne 30. září 1969 čj. 2299/69-II expedici tohoto dvojčísla a současně vzal na vědomí oznámení vydavatele, že další čísla časopisu TRAMP budou předkládána ke konzultacím vašemu odboru.
Není nám známo, zda toto opatření bylo splněné, v čísle 11 časopisu byly však opět uveřejněny materiály, které porušují důležité zájmy vnitřní i zahraniční politiky státu. Jde zejména o obsah vítězné autorské písně z potlachu SBO: Byli jsme a budem, jejíž refrén „I kdyby nás ohněm, mečem, sírou hubili, my se všemu budem jenom smát, i kdyby nám nohy třeba pětkrát zlomili, nepřestanem nikdy trampovat“, navazuje paralelu mezi „nesvobodou“ trampu v době policejního rady Kubáta a v nynější době. Téma „svobody a nesvobody“ se i v tomto čísle opakuje i v jiných materiálech. V článku „Trampská demokracie“ kromě úvah vztahujících se k problému „svobodného pobytu v přírodě“ jsou v odstavci 6 i anarchistické úvahy vztahující se na jakoukoli organizaci. Zesměšňování organizované činnosti je obsahem článku „Jak mladí zajistili v Leskotíně turismus“. Anarchizující tendence pronikají do rozhovoru s Bohumilem Jírkem např. tam, kde na otázku „Jaký je tvůj vztah k trampingu“ odpovídá „Svobodomyslný. Ať už se trampové organizují nebo neorganizují, byli, jsou, budou,“ nebo tam, kde na otázku „Co vzkážeš čtenářům TRAMPA?“ odpovídá „1 + 1 = 2. Kdyby vám někdo chtěl vnucovat jiný výsledek, pak se s ním nehádejte, nepřesvědčujte jej, ale bohorovně, moc až nesmírně jím pohrdejte. K tomu nám pomáhej rozum; třeba znalost dějepisu, Jan Lucemburský, že ano.“
Téma „svobody“ je i námětem básně Radomíra Čermáka na str. 2. V čísle 11/69 časopisu TRAMP je i řada jiných materiálů, o jejichž vhodnosti lze pochybovat, i když jsou určeny pro „otrlé zálesáky“. Tohoto typu jsou např. články „Velkej vandr“ a „Pstruzi k večeři“, vtip s oběšencem, závěrečný verš v kresleném příběhu „Zrzek + Zuzanka“ a pod.
Opětované úvahy na téma „svobody a nesvobody“ oživují objektivně – ať to autor takové úvahy zamýšlí či nikoli – emotivní nálady ve vztahu k 21. srpnu 1968 a znova a znova oživují představy, že žijeme v okupované zemi. Zatímco do května 1969 byly antisovětské útoky vyjadřovány zcela nezakrytě, např. v článku „Cizí skála“, jsou v pozdějších číslech časopisu tyto útoky vyjadřovány jinotajnou formou. Zvlášť častou formou těchto jinotajů jsou úvahy o „svobodě a nesvobodě“ v souvislosti s trampským hnutím a např. akcemi prováděnými proti trampům v období pověstného policejního rady Kubáta. Tyto úvahy jsou však často formulovány takovou všeobecnou formou, že už tato formulace vyvolává srovnávání se současnou dobou. Tohoto druhu jsou i různé úvahy v seriálu vzpomínek Jana Mareše na str. 4 v čísle 9/69 časopisu v odstavci 8 vzpomínky nadepsané „Setkání s trampingem“. Obdobně objektivně působí i historizující pohled na osud trampingu před 40 lety na str. 16 – 21 čísla 12/69 časopisu TRAMP, popřípadě píseň „Rád mám svoji zem“ otištěná na str. 22 uvedeného čísla, zejména slova „Rád ten světa kousek mám, který patří jen nám a nikomu víc“.
Český úřad pro tisk a informace v Praze u centrálně registrovaných časopisů v podobných případech, kde i přes několikerá upozornění na závady v časopise došlo opět k uveřejnění skutečřností, které jsou v rozporu s důležitými zájmy vnitřní a zahraniční politiky státu, učinil závěr, že dodatečně odpadly ve smyslu § 7 odst. 2 zák. Č. 81/1966 Sb. záruky, že příslušný časopis bude plnit své společenské poslání a vyslovil proto podle § 8 odst. 1 písm. C) zák. Č. 81/1966 Sb. ve znění § 4 zák. Č. 127/1968 Sb., že registrace zmíněného časopisu pozbyla platnosti a oprávnění vydávat tento časopis zaniklo.
;S odvoláním na shora uvedený telefonický rozhovor vám zasíláme tento náš rozbor, abyste k němu případně mohli přihlédnout při rozhodování o opatřeních vůči vydavateli časopisu TRAMP pro závadné skutečnosti uveřejněné v čísle 11/69 tohoto časopisu. Vzhledem k tomu, že časopis TRAMP je registrován u vašeho orgánu, přísluší rozhodnutí ve smyslu § 8 zák. č. 81/1966 Sb. ve znění § 4 zák. č. 127/1968 Sb. vašemu orgánu.
Dr. Eduard Švach, v.r.
ředitel II. odboru

- o -

Waterloo, Podhrázký a spol.

(1980, Vídeň)

Někdy před Vánocemi v roce 1970 se vplížila do redakce ostravského časopisu Tramp dívka B., s očima navrch hlavy. Vytáhla mě od stolu do předsíně a tam zašeptala:
„Vyslýchali mě estébáci, ptali se hlavně na tebe.“
Podlomila se mi kolena, aniž se tomu dalo zabránit. Kdekomu by se podlomila. Moje matka mi vyprávěla, jak ji kdysi taky vyslýchali, v elegantní vile na Kylešovském kopci v Opavě. Vyptávali se na její známé, svítili jí do očí stolní lampou a otázky kladli za jejími zády. Pustili ji až v noci.
„Co se ptali?“ vyzvídal jsem na B. V předsíni redakce Trampa, před Vánocemi 1970, kolena podlomená, oči navrch hlavy. Löbla jsem měl přečteného, Londona i Literárky, něco Solženicyna i zprávu Pillerovy komise. Znal jsem doktora P., kunsthistorika. Než ho v padesátých letech zavřeli za to, že v kavárně Koruna slyšel vtip, taky ho vyslýchali estébáci. Jeho děti se nedostaly na studia a on sám po návratu z vězení se až do důchodu živil jako vrátný. Nebyl jsem si vědom, že bych něco spáchal, jenže člověk nikdy neví. V té době už v Ostravě seděli za politiku Ota Filip a Honza Leštínský; Pavel Hlavatý za to, že kreslil vtipy. O Uhlovcích v Praze a o těch dalších se u nás ještě nevědělo.
„Ptali se na to vaše divadélko,“ řekla B. „A neříkej, že jsem ti to říkala.“
V té době jsme zrovna s Jiřím Gojem, zvaným Gaučo, a s Petrem Podhrázkým, kolegy redaktory, pod dohledem Zdeňka Mikolajczyka, předsedy redakční rady a funkcionáře Krajského výboru SSM v Ostravě vymýšleli, vymýšleli několik variant nové koncepce časopisu Tramp, aby byl košer pro svazáky. Po zrušení České tábornické unie, produktu roku 1968 po rozpadu ČSM, jsme byli bez vydavatele, vycházeli nadivoko a to se nesmí. Než ztratit časopis obracející se na širokou neorganizovanou trampskou obec, byli jsme ochotni obětovat dvě stránky svazákům a vycházet pod jejich hlavičkou. Na těch ostatních stránkách neztratit tvář, jen ji pozahalit, abychom mohli spiklenecky mrkat na 40 tisíc odběratelů. Před Vánocemi 1970 jsme si ještě mysleli, že jde o spiknutí většiny národa proti okupantům, že lze ošálit svazácké funkcionáře, že se rádi nechají ošálit. Bylo nám jasné, že ve své původní podobě není Tramp pro poterncionálního vydavatele ke strávení. Podtitul zněl: Časoppis pro milovníky přírody a volnosti. A skutečně, zabývali jsme se přírodou a volností.
; Bál jsem se moc. Estébáků se bojí každý, partajní funkcionáře nevyjímaje; už jen toho faktu, že jsou, že mají na kdekoho takhle tlustý fascikl spisů, jen ho vytáhnout. Proi mne už taky založili, už mi o sobě dali vědět. Běžel jsem domů, vyhrabal zpod uhlí ve sklepě něco tiskovin a spálil je, prohledal šuplíky a leccos nenašel, co by se ještě dalo zničit.
Samozřejmě se v příštích dnech nic neudálo. Peťka Podhrázký (tenkrát ještě netušil, že se stane kauzou) se vysmál mému pyromanství a já se zastyděl. Vánoční kapr chutnal báječně.

V roce 1966 se v Ostravě rozpadlo divadlo Okap; po šesti letech úspěšné činnosti, na vnitřní rozpory. Dva vůdčí duchové se rozešli a nás sirotečky nechali tak. Jeden začal zpívat populární písně v rozhlasu a televizi, druhý fotografovat a psát do novin. S Peťkou Podhrázkým a Petrem Ullmannem jsme žvanili o jakémsi Waterloo (porážka či vítězství?), kde bychom hráli skvělé avantgardní hry, které jednou napíšeme. Eda Schiffauer, aniž to ještě tušil, že nám k nim složí muziku; zrovna se dostal na HAMU do Prahy, k profesoru Hlobilovi studovat skladbu. Jenže jsme neměli divadlo,nač tedy psát hry. – Tvrdošíjným zakladatelem divadel byl Tomík Sláma, taky jeden z okapáckých sirotků. Jako autor se k nám nehodil a jako zakladatel divadel byl taky neúspěšný. Měl však seriózní zevnějšek, důvěryhoidnou lysou hlavu, dokázal jednat s úřady a četl noviny. V lednu 1968 mi ukázal Novou svobodu, na jejíž titulní straně byxla fotografie člověka s ulízanými vlasy a velkým nosem.
„Tak, a založíme divadlo, je k tomu příhodná doba,“ sdělil mi Tomík radostně.
„Zas nějaký bolševik vylíhlý v Moskvě,“ řekl jsem a šel pryč.
O Tomíkovi se proslýchalo, že píše hru Čaj o páté přes deváté a aby ji mohl uvést, až ji napíše, musí si založit vlastní scénu. – A skutečně. Z ulízaného soudruha se vyklubal Šaňo Dubček a Tomík Sláma přesvědčil ředitele Divadla hudby v Ostravě pana Imramovského, že návštěvnost jeho zařízení stoupne, když je na dva dny v týdnu pronajme divadelnímu klubu Waterloo, které uvede hru Čaj o páté přes deváté, kus odpovídající době velkých změn. Pan Imramovský se zaradoval, že se jemu svěřený podnik naplní diváky, a souhlasil.
Bylo to v době, kdy Petr Podhrázký žil pod jednou střechou s Josefem Fraisem, tenkrát ještě beatnickým básníkem navrátivším se z beatnické Prahy. Začali spolu psát Syna pluku, muzikál na námět Katajevovy knížky o malém bezprizorném Váňovi – pasáčkovi, odhodlaném po boku strejdů průzkomníků bít fašisty až do úplného vítězství.

Odbočka: patříme ke generaci, která od první třídy slýchala, že nejlepší krávou na světě byla Poslušnica II. z Ukrajiny, že kdo nejarovizuje pšenici je zločinec, žárovku že vynalezl Jabločkov a Stalin je naším dobrotivým tatínkem. Cpali nás Pavlíkem Morozovem, udavačem vlastního otce. Dělali z nás voly, ale neudělali. Všechno jsme to vyslechli a díky mozku v hlkavě (ten nevymyslel žádný Mozkalenko) vzali si poučení. Hrdinný Váňa pasáček i Timur se svou partou byli nám k smíchu. Netvrdím, že Katajevova knížka je zcela zavrženíhodná, poprvé jsem ji četl se zaujetím. Není však nedotknutelná. – Podhrázký s Fraisem si na případu Syna pluku začali dělat srandu z ideologie, kterou nás ve školách cpali tak dlouho, až tekla z uší. Řehtali jsme se všichni, když nám autoři předčítali dialogy a texty písní, tím uvolňujícím smíchem jsme se smáli, šťastní, že už konečně můžeme.

Rok 1968 nám z lednové rozpačitosti začal rozkvétat: v novinách, rozhlase a televizi, při diskusích i na ulicích. Divadélku Waterlooi hrálo bez cenzury, všechno se mohlo, bylo to krásné. Koncem května, v nejlepším, odletěl Petr Podhrázký do Mongolska stavět nemocnici. Vzal s sebou nedodělanou první půlku Syna pluku, že tam hru (už bez Fraise) mezi stavěním, pitím kumysu a spaním dopíše. Dopsal ji po srpnu v Ulánbátaru a už to nebyla jenom legrace. Když nám pak koncem října v Ostravě předčítal dialogy a písně druhé půlky, smáli jsme se jinak. Ale smáli jsme se, ,co jiného...
V lednu 1971 se představitelka jedné z ženských rolí muzikálu Syn pluku vplížila do přízemního bytu výškového domu číslo 47 na Zelené ulici (v Ostravě) oči navrch hlavy. Vtáhla Peťku do kuchyně a tam zašeptala:
„Vyslýchali mě estébáci, ptali se na Syna pluku. Chtěli po mně text.“
„A dalas jim ho?“
„Nedala, už ho nemám. Naštěstí jsem ho spálila.“
Sezóna 1968 – 69 se rozjela v protiokupačním duchu. Byli uvedeni Havelkovi Mrávency, scénicky upravená povídka o zániku jedné lodi. Vyšla v Sešitech pro mladou literaturu dlouho před okupací, v kontextu s posrpnovou realitou však nabyla nového rozměru. Následovala montáž rozhlasových snímků z 21. srpna v kontrapunktu s citáty klasiků marxismu. Josef Frais předčítal z písanky nové povídky, zcela jednoznačně odsuzující srpnové napadení, Karel Kryl si zaprotestoval čerstvými písničkami. Ke slovu se dostali i další rozhněvaní autoři. Každé úterý a čtvrtek, ve dnech vyhrazených pro Waterloo, bylo v Divadle hudby nabito.
Syn Pluku byl ve stádiu zkoušení. Petr Ullmann se ujal režie, Edvars Schiffauer dopisoval melodie písniček a scénickou hudbu. Premiéra vypukla 1. dubna 1969. V tom nešťastném dubnu, kdy naši chlapci vyhráli nad Sověty v hokeji, kdy Grečko navštívil Prahu a nařídil, aby Dubčeka vystřídal Husák. V tom dubnu, kdy myslícím lidem bylo jasné, že všechno už je ztracené. Neposlušné Československo se začalo „normalizovat“ a my si hráli Syna pluku. Jen Tomáš Sláma byl proti uvedení choulostivé hry. Ukřičeli jsme ho však, ochotni se třeba i nechat zavřít. Že by nás opravdu zavřeli, tomu však nikdo nevěřil.
Nebyla to hra, která by mohla vstoupit do dějin českého divadla po boku Havlovy Zahradní slavnosti či Tylova Švandy dudáka. Ve společenském dění však docházívá k situacím, kdy obvyklá estetická kriteria ztrácejí svou platnost, kdy se hodnotí etický přínos, odvaha a společenský dopad počinu. V truchlivé době pozvolného utahování šroubů přicházeli se lidé do divadla smát. Ačkoli se děj odehrává za 2. světové války, smáli jsme se vojákům, kteří přišli teď, vysmívali jsme se jim,abychom je nemuseli nenávidět. Vždyť ti hladoví, otrhaní vojáčci ani nevěděli, kde jsou, vždyť za to nemohli.

Ještě začátkem února 1971 nebyla situace časopisu Tramp vyřešená. Pořád jsme vycházeli bez vydavatele. Svazáci požadovali změnu návzu a podtitul se slovem volnost byl pro ně zcela neúnosný. Předložili jsme čtyři varianty nové koncepce a čekali, jak to dopadne. Vůdčím duchem a zakladatelem časopisu byl Jiří Goj – Gaučo. Znal své trampy a proto je nezatěžoval intelektuálštinou ani poučováním. Nic jim nevnucoval, vycházel z jejich potřeb. Převážnou část čísla zaplňovaly příspěvky čtenářů, ochrana přírody a dobrodružná četba. Byl to časopis pro lidi, kteří kašlou na autority a jakákoli organizovanost se jim hnusí. Svazáci chtěli vymiškovaný časopis, který by sloužil zájmům jejich zcela nepopulárníorganizace. Nebo nic.
Ještě v únoru jsme nevěděli, na čem jsme. Chystali jsme s Peťkou Podhrázkým zrovna březnové číslo, když se dostavil Zdeněk Mikolajczyk, předseda nové redakční rady a zároveň zástupce nového vydavatele.
„Volové, jste v průseru,“ zvěstoval.
„Copak? Nelíbí se naše koncepcičky? Vyrobíme nové...“
„Je to horší, byli za mnou na krajském výboru SSM estébáci a vyptávali se na vás dva.“

Divadelní sezóna 1968 – 69 byla úspěšná. Nejúspěšnějším představením byl muzikál Syn pluku. I kritiky v krajském tisku byly pozitivní, dokonce jeden soudruh z krajského výboru strany nám uznale klepal na ramena. Dlouho však soudruhem na krajském výboru nezůstal.
Pro novou sezónu se našly finanční prostředky a pavilon P na výstavišti Černá Louka . Waterloo se stalo poloprofesionální scénou v čele s Luďkem Nekudou, zastáncem lehké múzy: hudba, písničky, legrační, nic neříkající texty.
Trojice Podhrázký – Frais – Schiffauer připravila nový muzikál, tentokrát federalizační, o pašování lipového květu z Moravy na Slovensko – Agent 3,14... Představení však nedopadlo dobře. Režie skřípala, bylo málo času na zkoušení, nový šéf odsouval naši „frakci“, vzniklou při Synovi pluku, na vedlejší kolej. Agent 3,14... propadl. Novému Waterloo vypadaly zuby, zpívaly se tam populární písně.
Jen při některých klubových večerech o něco šlo. Jednou se četl Dürrenmattův Dvojník, při výročí Palachovy smrti čtení ze Starého Zákona. Autoři předčítali ze své tvorby v cyklu pořadů zvaných Zpovědi. To vše jaksi mimo rámec už zinstitucionizovaného divadla. Napsal jsem v té době hru proti násilí s názvem O hostu a rybě (třetí den smrdí) a snažil se prosadit její uvedení. Bylo však zamítnuto.
Nebyla to jen vina necenzurovaných (nebo chabě, vlastní cenzurou usměrňovaných) klubových pořadů, že byla činnost Waterloo z moci úřední zastavena. Už samotný fakt, že v Ostravě, baště zasmrádlých stalinistů, fungovalo kulturní zařízení, v němž se scházeli mladí lidé, byl pro režim neúnosný.

Po zákazu činnosti Waterloo přešel Petr Podhrázký, dosud zaměstnaný v divadle jako technik, za mnou do redakce Trampa. Gaučo už nebyl šéfredaktorem. Český úřad pro tisk a informace v Praze po rozsáhné analýze několika čísel navrhl zastavení časopisu. Registrující orgán, odbor kultury KNV v Ostravě, však vyřešil situaci kompromisem a Gaučo si musel najít nové zaměsrnání. Přesto však s námi dál „načerno“ spolupracoval. Časopis řídila redakční rada, já jsem se stal tzv. výkonným redaktorem, bez odpovědnosti za ideový obsah. Ten měl na triku Zdeněk Mikolajczyk. Na obsahu se nic nezměnilo, jen jsme si dávali větší pozor.
V říjnu 1970 jsme se rozhodli uspořádat rozšířenou redakční radu, poklábosit s autory a s přáteli, uvážit, co je možné podnikat s časopisem v té podivné době. Dali jsme akci ráz „vojenského cvičení“, prostřednictvím „povolávacích rozkazů“ jsme pozvali asi šedesát lidí a vyrazili do Leskovce nad Moravicí, kde měl Petr Podhrázký chalupu, zachovalý výměnek v areálu rozbombardovaného statku. Půjčili jsme si harmonium, aby bylo veselo. Jelikoč se trampského „cvičení“ účastnili i bývalí členové Waterloo, zazpívali jsme si při harmoniu písničky ze Syna pluku. A to jsme neměli dělat.
„Podle mého názoru to není tak horké,“ snažil se nás uklidnit Zdeněk Mikolajczyk v polovině února 1971. „Estébákům jde o zpívání v Leskovci. Z toho přece nemůže nic být, vždyť jsem byl u toho.“
A co by z toho taky mohlo být? – Příslušníci státní bezpečnosti si nás pozvali na 25. února v osm hodin do Mikolajczykovy kanceláře na krajském výboru SSM a tam jsme jim měli vysvětlit, jak to vlastně s tím zpíváním v Leskovci bylo. Moc velkou radost nám to neudělalo, byla však naděje, že se to nesmyslné kroužení státní bezpečnosti kolem nás konečně vyjasní.
Vyjasnilo se. Ani jsme nestačili dorazit ve stanovenou hodinu na KV SSM do Domu energetiky. Ani jsem se nestačil nasnídat. V den výročí „vítězství pracujícího lidu“ nás zatkli v našich bytech. Pro mne si přišel major Bedřich Janečko doprovázený kapitánem Woźniakem (nebo Vožňákem?). Měli na sobě tvídové svrchníky a nenápadné klobouky na hlavách. Prokázali se služebními průkazy a odvezli mě vohou do vyšetřovny federální StB v budově krajské věznice.
Celé vyšetřování probíhalo zvolna, ačkoliv skutky byly zřejmé, podložené plakáty, programy divadla a zabavenými rukopisy, jejichž autorství nikdo nepopíral. Obsah skutků však musel být uznán trestným. Svědkové měli svědčit, jak zhoubně naše divadélko na diváky působilo. Museli být na svůj úkol důkladně připraveni. A my potrefení bychom měli svých skutků litovat.
Scénář Syna pluku, Agenta 3,14..., Feaisovy povídky, má literární dílka a dokonce i Dürrenmattův Dvojník, vše bylo předáno k expertize soudím znalcům docentu Miroslavu Kalovi CSc. A PhDr Ljubov Ordeltové z Pedagogické fakulty v Olomouci s žádostí, aby se znalci zaměřilo na protisovětské a protisocialistické tendence. Docent Kala pak našel tyto tendence i u Dürrenmatta (při seznamování s výsledky vyšetřování jsem to četl vlastníma očima).
Po nás dvou (Podhrázký, Binar) přišli na řadu další: 28. února 1971 bylo vzneseno obvinění proti Jiřině Baloucvhové, která hrála v několika představeních, 9. března byl zatčen a vzat do vazby režisér Petr Ullmann, 15. března obviněn a vyšetřován na svobodě autor hudby Edvard Schiffauer, 25. března zpěvačka Zuzana Majvaldová-Dušková. Spoluautor Syna pluku Josef Frais přišel na řadu až 31. března a byl jako jediný obviněn z pobuřování (§ 100, odst. 1/a,c tr. z.), zřejmě kvůli svým povídkám z let 1968 – 69. Ve vězení však pobyl jenom dva dny, dále byl vyšetřován na svobodě. Ve vazbě jsme seděli tři: Podhrázký, Ullmann a já. Někdy koncem dubna přehodnotil vyšetřovatel naše obvinění z §104, hanobení státu světové socialistické soustavy, na § 100, pobuřování, s vyšší hranicí trestní sazby. Důvodemn vazby byla obava, že bychom mohli působit na svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání. (...)

Obžaloba městského prokurátora vz. JuDr. Karla Hherzíka ze dne 15. července 1971 se opírá především o znalecké posudky. Znalci seznali, že jsme veřejnosti předváděli díla protisovětská a protisocialistická. Citát z obžaloby: „Zaujatost jednotlivých obviněných vůči Sovětskému svazu, mající svůj původ v srpnu 1968, vyúsťovala pak logicky v negativní postoje k dalšímu vývoji v republice v počátku roku 1969, tedy vůči nastupujícímu konsolidačnímu procesu. Každý z obviněných proto v rozsahu své individuální odpovědnosti, zjišťované vyšetřováním, byl veden v tom období pohnutkou k politickému systému existujícímu v ČSSR, jehož součástí jest mimo jiné i přítomnost vojsk Sovětského svazu na území ČSSR, nutně nepřátelskou. (...) Nebezpečnost popsané spáchané trestné činnosti pro společnost jest nepochybná; nelze totiž přehlédnouti, že především prostředky dramatického působení, při bezprostředním kontaktu s diváky docházelo k nežádoucímu šíření a prohlubování protisovětských nálad u mladých občanů v období, kdy se náš stát počal těžce vymaňovat z krizových jevů a kdy již skutečně záleželo především na občanské kázni každého z obviněných, aby svým podílem přispěl k opětovnému nastolení klidu a pořádku ve státě.“
Friedrich Dürrenmatt obviněn nebyl.
Soud za předsednictví JUDr. Ladislava Prokopa proběhl až koncem ledna 1972, to už jsme byli propuštěni z vazby (Ullmann a Podhrázký v říjnu, Binar v červenci). Svědkové obžaloby svědčilki v náš prospěch, jeden dokonce změnil svou výpověď z průběhu vyšetřování a okresní prokurátor JUDr. Eduard Lavický ho na místě obvinil z křivého svěděctví (ještě téhož roku byl svědek za tento „trestný“ čin odsouzen).
Průběh jednání jevil se nám slibným. Znalecké posudky, k nimž jsme se nesměli vyjádřit, však byly dostatečným důkazem a soud nabyl přesvědčení, že jsme trestný čin pobuřování z nepřátelství k socialistickému a státnímu zřízení spáchali. Dva obvinění byli zproštěni obžaloby. Naši obhájci se zmohli na několik slov o naší občanské zachovalosti a požádali soud, aby byl mírný. Pět nás bylo odsouzeno nepodmínečně: Petr Podhrázký 20 měsíců, Petr Ullmann a Josef Frais 15, Ivan Binar 12 a Edvard Schiffauer 9 měsíců. Další tři odešli s podmínkami.
Pdvolací řízení u Krajského soudu v Ostravě za předsednictví JUDr. Leopolda Ondrucha dne 5. června 1972 rozsudek okresního soudu potvrdilo, jen u Josefa Fraise došlo ke změně k lepšímu. Z nepodmínečného trestu byla podmínka. Soud přihlédl k tomu, že se Frais neúčastnil setkání v Leskovci v říjnu 1970, že svéí „protisovětské“ povídky přestal psát už v květnu 1969 a „že svým postojem před odvolacím soudem přesvědčoval, že se dovedl i názorově distancovat od ostatních obžalovaných“.
Tak skončilo Waterloo v Ostravě. Porážka, či vítězství.
(Časopis Tramp byl zastaven po našem zatčení. Březnové číslo skončilo ve stoupě papíren v Žimrovicích.)


(Vyšlo v Listech 3-4/80 ČTENÍ NA LÉTO)